SVL välkomnar studien om alkoholkostnader

|Pressmeddelande

Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar den nya studien över samhällets kostnader för alkoholen. Den ger en betydligt mer nyanserad bild än den hittills enda citerade rapporten av nationalekonomen Anders Johnson. Den nya studien anger en kostnad på 20,3 miljarder kronor mot Anders Johnsons 160 miljarder. – Äntligen finns det en mer realistisk studie, även om den också har vissa brister, säger SVLs VD, Bertil Swartz.

 

I en nya studien nämns att kostnaderna skulle vara ca 29 miljarder kr om man inte räknar med alkoholens positiva hälsoeffekter, dvs sådana som direkt påverkar kroppen positivt. På det området konstateras dock att man rör sig på osäker mark.

– Ännu mer osäker mark kommer man att röra sig på om man utvidgar begreppet ”hälsomässigt positiv”, säger Bertil Swartz och fortsätter:

– Alla som dricker alkohol måste ju rimligen göra det för att de väntar sig att få ut något positivt av sitt drickande. De allra flesta dricker utan att det ger några problem. Den positiva upplevelsen måste vara en samhällsekonomisk intäkt, låt vara mycket svår att beräkna men icke forty viktig att ta hänsyn till i alkoholdebatten!

Ytterligare upplysningar: Bertil Swartz, 0708-26 43 46

2006-10-26

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer