SVL välkomnar en prövning av alkoholreklam

|Pressmeddelande

Med anledning av att IOGT-NTO idag har gått ut brett och anmält 32 näringsidkare till Granskningsnämnden för radio och tv samt till Konsumentombudsmannen, vill SVL komma med ett klargörande som gäller för vår branschorganisation och våra medlemsföretag.

Anmälan från IOGT-NTO gör gällande att de utpekade näringsidkarna, däribland alkoholleverantörer, TV-kanaler, annonsörer och reklambyråer, skulle strunta i svensk lagstiftning när det gäller marknadsföring av alkoholprodukter.

–  SVL:s medlemmar arbetar efter gällande lagar och regler. I detta fall är det EU:s TV-direktiv som styr, vilket betyder att det är sändarlandsprincipen som gäller. I de utpekade kanalerna är det således brittisk lag som ska följas. Är det så att det finns tveksamheter kring tillämpningen av regelverket välkomnar vi en prövning och ett förtydligande, säger Erika Nylander, vd för SVL

SVLs medlemmar är kommersiella företag med rätt att marknadsföra sina produkter till en vuxen publik enligt de lagar och regler som finns. SVL är medveten om att det ibland sker övertramp vad gäller marknadsföring, ofta på grund av svårigheten med att tolka dagens regelverk. Branschen har därför inrättat ett egenåtgärdssystem och utarbetat rekommendationer för att öka medvetenheten och kunskapsnivån i branschen. Rekommendationerna är utarbetade tillsammans med Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sveriges Marknadsförbund. Rekommendationer för marknadsföring av alkohol övervakas av Alkoholleverantörernas Granskningsman, AGM. Genom en löpande debatt kring reklamens utformning verkar branschen aktivt för att höja den ansvarfulla nivån.

–  Det är för SVL en självklarhet att marknadsföring av alkoholprodukter ska vara ansvarsfull och inte rikta sig till underåriga. Det är viktigt att lyfta upp frågan om barn och ungdomars utsatthet i sammanhanget, men IOGT-NTO missar den stora bilden. Den största utmaningen för svensk alkoholpolitik är inte alkoholreklam. Det är den enorma mängden okontrollerade försäljning av smuggelsprit som når våra ungdomar, avslutar Erika Nylander.

För kontakt: 08- 762 76 25

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer