SVL välkomnar en prövning av alkoholreklam

|Pressmeddelande

Med anledning av att IOGT-NTO idag har gått ut brett och anmält 32 näringsidkare till Granskningsnämnden för radio och tv samt till Konsumentombudsmannen, vill SVL komma med ett klargörande som gäller för vår branschorganisation och våra medlemsföretag.

Anmälan från IOGT-NTO gör gällande att de utpekade näringsidkarna, däribland alkoholleverantörer, TV-kanaler, annonsörer och reklambyråer, skulle strunta i svensk lagstiftning när det gäller marknadsföring av alkoholprodukter.

–  SVL:s medlemmar arbetar efter gällande lagar och regler. I detta fall är det EU:s TV-direktiv som styr, vilket betyder att det är sändarlandsprincipen som gäller. I de utpekade kanalerna är det således brittisk lag som ska följas. Är det så att det finns tveksamheter kring tillämpningen av regelverket välkomnar vi en prövning och ett förtydligande, säger Erika Nylander, vd för SVL

SVLs medlemmar är kommersiella företag med rätt att marknadsföra sina produkter till en vuxen publik enligt de lagar och regler som finns. SVL är medveten om att det ibland sker övertramp vad gäller marknadsföring, ofta på grund av svårigheten med att tolka dagens regelverk. Branschen har därför inrättat ett egenåtgärdssystem och utarbetat rekommendationer för att öka medvetenheten och kunskapsnivån i branschen. Rekommendationerna är utarbetade tillsammans med Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sveriges Marknadsförbund. Rekommendationer för marknadsföring av alkohol övervakas av Alkoholleverantörernas Granskningsman, AGM. Genom en löpande debatt kring reklamens utformning verkar branschen aktivt för att höja den ansvarfulla nivån.

–  Det är för SVL en självklarhet att marknadsföring av alkoholprodukter ska vara ansvarsfull och inte rikta sig till underåriga. Det är viktigt att lyfta upp frågan om barn och ungdomars utsatthet i sammanhanget, men IOGT-NTO missar den stora bilden. Den största utmaningen för svensk alkoholpolitik är inte alkoholreklam. Det är den enorma mängden okontrollerade försäljning av smuggelsprit som når våra ungdomar, avslutar Erika Nylander.

För kontakt: 08- 762 76 25

Fler nyheter

2023 års undersökning om e-handeln med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker följer övrig e-handel och minskar, visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Kantar Public på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Samtidigt ökar konsumenternas intresse för att prova e-handel av alkohol. Undersökningen, som genomfördes av Kantar Public i … Läs mer

SVL firade 25 år!

|Nyhet

I 25 år har Sprit & Vinleverantörsföreningen således varit den samlande rösten för dryckesbranschen i Sverige. Det firade vi med en inspirerande eftermiddag den 27 april tillsammans med inbjudna gäster från såväl branschen, politiken som näringslivet. Vi hade glädjen att … Läs mer