SVL stöder åtgärder mot alkohol i arbetslivet

|Pressmeddelande

I förra veckan annonserade regeringen att 13,5 milj kr skulle gå till arbetsmarknadens parter för dels utbildning av 5 000 personer i alkohol- och drogförebyggande arbete och dels till att höja kompetensen inom företagshälsovården när det gäller alkoholens risker. – Vi stöder helt och fullt den satsningen, säger Bertil Swartz, VD på Sprit & Vinleverantörsföreningen..

 

SVL har sedan länge stött de fyra s k alkoholfria zonerna, ungdomsåren, graviditet, trafik och arbetslivet. Arbetsplatsen är en plats som de flesta människor tillbringar större delen av sin tid på och det är självklart att dessa skall vara alkoholfria samt att de som har alkoholproblem skall ha stöd och hjälp att åtgärda problemen.

Ytterligare upplysningar: Bertil Swartz, 0708-26 43 46

2006-09-04

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer