Storsmugglare på politikerveckan i Almedalen!

|Pressmeddelande

Under årets politikervecka kommer Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier i organiserad samverkan för första gången på länge, att sätta press på Kristdemokraterna och folkhälsominister Maria Larsson. De efterlyser en tydlig handlings- och tidplan för hur folkhälsoministern avser att åtgärda problemen med den omfattande införseln av alkohol och den langning, främst till minderåriga, som följer ur den.

-Länge har ju Maria Larsson tonat ned problemen och hänvisat till SoRADs politiserade undersökningar som säger, tvärt emot de flesta andras uppfattningar, att införseln minskar stadigt, menar Erika Nylander, VD i Sprit & Vinlevarantörsföreningen. Men i valrörelsen inför europaparlamentsvalet hävdade alla partier, och då särskilt tydligt Kristdemokraterna, att alkoholfloden från utlandet nu verkligen är ett problem.

-Situationen med smuggling och langning är allvarlig och de obesvarade frågorna är tragiskt många, säger Cecilia Giertta, VD för Sveriges Bryggerier. När ska Maria Larsson ta itu med detta problem? Under det svenska ordförandeskapshalvåret? Vilken handlings- och tidplan för detta arbete finns?

För att tydligt åskådliggöra följderna av införseln kommer mellankrigstidens legendariske storsmugglare Algoth Niska, gestaltad av skådespelaren Per Gottfredsson, att vandra runt under politikerveckan för att marknadsföra sina produkter för politiker. Sveriges Bryggeriers VD Cecilia Giertta och SVL:s VD Erika Nylander finns med för att diskutera och argumentera för en kontrollerad försäljning.

Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen delar också ut en Motbok ”mot smuggling, langning och okontrollerad försäljning”.

-Motboken är sedan länge skrotad, men problemet med smuggelsprit är detsamma nu.

Danmark hade samma problem som Sverige. Den danska lösningen var att sänka alkoholskatten 2003. Därmed minskade naturligtvis lönsamheten att åka till Tyskland och handla alkohol. Danskarna minskade samtidigt såväl gränshandel, försäljning som konsumtion.

Om politikerna menar allvar så är det bara att sluta snacka och börja agera!

För mer information kontakta Erika Nylander, SVL; 0709-83 95 63 eller Cecilia Giertta, Sveriges Bryggerier, 070 593 64 08

Fler nyheter

2023 års undersökning om e-handeln med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker följer övrig e-handel och minskar, visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Kantar Public på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Samtidigt ökar konsumenternas intresse för att prova e-handel av alkohol. Undersökningen, som genomfördes av Kantar Public i … Läs mer

SVL firade 25 år!

|Nyhet

I 25 år har Sprit & Vinleverantörsföreningen således varit den samlande rösten för dryckesbranschen i Sverige. Det firade vi med en inspirerande eftermiddag den 27 april tillsammans med inbjudna gäster från såväl branschen, politiken som näringslivet. Vi hade glädjen att … Läs mer

Testa dina kunskaper om ansvarsfull alkoholkonsumtion!

|Nyhet

Branschens initiativ Drinkwise lanserar nu en Quiz för dig som vill testa dina kunskaper om ansvarsfull alkoholkonsumtion och måttfullt drickande. Initiativet är framtaget tillsammans med dryckesbranschkollegor i Europa och SpiritsEUROPE. Drinkwise är ett det svenska initiativet inom ramen för ”Responsible drinking … Läs mer