Storsmugglare på politikerveckan i Almedalen!

|Pressmeddelande

Under årets politikervecka kommer Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier i organiserad samverkan för första gången på länge, att sätta press på Kristdemokraterna och folkhälsominister Maria Larsson. De efterlyser en tydlig handlings- och tidplan för hur folkhälsoministern avser att åtgärda problemen med den omfattande införseln av alkohol och den langning, främst till minderåriga, som följer ur den.

-Länge har ju Maria Larsson tonat ned problemen och hänvisat till SoRADs politiserade undersökningar som säger, tvärt emot de flesta andras uppfattningar, att införseln minskar stadigt, menar Erika Nylander, VD i Sprit & Vinlevarantörsföreningen. Men i valrörelsen inför europaparlamentsvalet hävdade alla partier, och då särskilt tydligt Kristdemokraterna, att alkoholfloden från utlandet nu verkligen är ett problem.

-Situationen med smuggling och langning är allvarlig och de obesvarade frågorna är tragiskt många, säger Cecilia Giertta, VD för Sveriges Bryggerier. När ska Maria Larsson ta itu med detta problem? Under det svenska ordförandeskapshalvåret? Vilken handlings- och tidplan för detta arbete finns?

För att tydligt åskådliggöra följderna av införseln kommer mellankrigstidens legendariske storsmugglare Algoth Niska, gestaltad av skådespelaren Per Gottfredsson, att vandra runt under politikerveckan för att marknadsföra sina produkter för politiker. Sveriges Bryggeriers VD Cecilia Giertta och SVL:s VD Erika Nylander finns med för att diskutera och argumentera för en kontrollerad försäljning.

Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen delar också ut en Motbok ”mot smuggling, langning och okontrollerad försäljning”.

-Motboken är sedan länge skrotad, men problemet med smuggelsprit är detsamma nu.

Danmark hade samma problem som Sverige. Den danska lösningen var att sänka alkoholskatten 2003. Därmed minskade naturligtvis lönsamheten att åka till Tyskland och handla alkohol. Danskarna minskade samtidigt såväl gränshandel, försäljning som konsumtion.

Om politikerna menar allvar så är det bara att sluta snacka och börja agera!

För mer information kontakta Erika Nylander, SVL; 0709-83 95 63 eller Cecilia Giertta, Sveriges Bryggerier, 070 593 64 08

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer