Storsmugglare på politikerveckan i Almedalen!

|Pressmeddelande

Under årets politikervecka kommer Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier i organiserad samverkan för första gången på länge, att sätta press på Kristdemokraterna och folkhälsominister Maria Larsson. De efterlyser en tydlig handlings- och tidplan för hur folkhälsoministern avser att åtgärda problemen med den omfattande införseln av alkohol och den langning, främst till minderåriga, som följer ur den.

-Länge har ju Maria Larsson tonat ned problemen och hänvisat till SoRADs politiserade undersökningar som säger, tvärt emot de flesta andras uppfattningar, att införseln minskar stadigt, menar Erika Nylander, VD i Sprit & Vinlevarantörsföreningen. Men i valrörelsen inför europaparlamentsvalet hävdade alla partier, och då särskilt tydligt Kristdemokraterna, att alkoholfloden från utlandet nu verkligen är ett problem.

-Situationen med smuggling och langning är allvarlig och de obesvarade frågorna är tragiskt många, säger Cecilia Giertta, VD för Sveriges Bryggerier. När ska Maria Larsson ta itu med detta problem? Under det svenska ordförandeskapshalvåret? Vilken handlings- och tidplan för detta arbete finns?

För att tydligt åskådliggöra följderna av införseln kommer mellankrigstidens legendariske storsmugglare Algoth Niska, gestaltad av skådespelaren Per Gottfredsson, att vandra runt under politikerveckan för att marknadsföra sina produkter för politiker. Sveriges Bryggeriers VD Cecilia Giertta och SVL:s VD Erika Nylander finns med för att diskutera och argumentera för en kontrollerad försäljning.

Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen delar också ut en Motbok ”mot smuggling, langning och okontrollerad försäljning”.

-Motboken är sedan länge skrotad, men problemet med smuggelsprit är detsamma nu.

Danmark hade samma problem som Sverige. Den danska lösningen var att sänka alkoholskatten 2003. Därmed minskade naturligtvis lönsamheten att åka till Tyskland och handla alkohol. Danskarna minskade samtidigt såväl gränshandel, försäljning som konsumtion.

Om politikerna menar allvar så är det bara att sluta snacka och börja agera!

För mer information kontakta Erika Nylander, SVL; 0709-83 95 63 eller Cecilia Giertta, Sveriges Bryggerier, 070 593 64 08

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer