Spritinförseln fortsätter att öka!

|Pressmeddelande

Ökningen av gränshandeln med sprit fortsätter och den ökar stadigt. Under det första kvartalet 2011 ökade den tyska gränshandeln med spritdrycker med 26,2 procent jämfört med samma period året innan. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens senaste gränshandelsstatistik.

– Statistiken visar en tydlig ökning sedan vi började mäta gränshandeln 2006, men den har ökat särskilt mycket under det senaste året. Den ovanligt starka kronan är en bidragande orsak till denna explosionsartade ökning som i sin tur bekräftar hur nära gränshandelns utveckling är kopplad till prisskillnaden mellan Systembolaget och bordershops, säger Sprit & Vinleverantörsföreningens VD Erika Nylander.

Med den ökande gränshandel ökar också illegala verksamheter så som smuggling och vidareförsäljning men också tyngre organiserad brottlighet. De som drabbas hårdast av detta är våra ungdomar som får det ännu lättare att få tag i alkohol, smugglare frågar varken efter ålder eller kräver nykterhet.

Vittnesmål från tulltjänstemän, poliser och de företag som ordnar resor till bland annat Tyskland tillstyrker utvecklingen av den illegala spritinförseln. Trots detta anser Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, som på regeringens uppdrag mäter alkoholkonsumtion och införsel, att smugglingen minskar.

– Det är mycket oroande att våra siffor är så pass olika. Branschen, tullen och polisen har en helt annan bild av verkligheten än SoRAD. Bristande underlag drabbar dem som regeringen främst vill skydda – ungdomar och riskkonsumenter. Regeringen bör försäkra sig om att vi har en korrekt bild av verkligheten och tillsätta en ny införselutredning och kartlägga alkoholsmugglingens konsekvenser, avslutar Erika Nylander.

SVLs gränshandelsindex är baserat på medlemmarnas leveranser av representativa varumärken till den tyska gränshandeln.

För frågor: Erika Nylander, 08-762 76 25

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer