Spritinförseln fortsätter att öka!

|Pressmeddelande

Ökningen av gränshandeln med sprit fortsätter och den ökar stadigt. Under det första kvartalet 2011 ökade den tyska gränshandeln med spritdrycker med 26,2 procent jämfört med samma period året innan. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens senaste gränshandelsstatistik.

– Statistiken visar en tydlig ökning sedan vi började mäta gränshandeln 2006, men den har ökat särskilt mycket under det senaste året. Den ovanligt starka kronan är en bidragande orsak till denna explosionsartade ökning som i sin tur bekräftar hur nära gränshandelns utveckling är kopplad till prisskillnaden mellan Systembolaget och bordershops, säger Sprit & Vinleverantörsföreningens VD Erika Nylander.

Med den ökande gränshandel ökar också illegala verksamheter så som smuggling och vidareförsäljning men också tyngre organiserad brottlighet. De som drabbas hårdast av detta är våra ungdomar som får det ännu lättare att få tag i alkohol, smugglare frågar varken efter ålder eller kräver nykterhet.

Vittnesmål från tulltjänstemän, poliser och de företag som ordnar resor till bland annat Tyskland tillstyrker utvecklingen av den illegala spritinförseln. Trots detta anser Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, som på regeringens uppdrag mäter alkoholkonsumtion och införsel, att smugglingen minskar.

– Det är mycket oroande att våra siffor är så pass olika. Branschen, tullen och polisen har en helt annan bild av verkligheten än SoRAD. Bristande underlag drabbar dem som regeringen främst vill skydda – ungdomar och riskkonsumenter. Regeringen bör försäkra sig om att vi har en korrekt bild av verkligheten och tillsätta en ny införselutredning och kartlägga alkoholsmugglingens konsekvenser, avslutar Erika Nylander.

SVLs gränshandelsindex är baserat på medlemmarnas leveranser av representativa varumärken till den tyska gränshandeln.

För frågor: Erika Nylander, 08-762 76 25

Fler nyheter

2023 års undersökning om e-handeln med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker följer övrig e-handel och minskar, visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Kantar Public på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Samtidigt ökar konsumenternas intresse för att prova e-handel av alkohol. Undersökningen, som genomfördes av Kantar Public i … Läs mer

SVL firade 25 år!

|Nyhet

I 25 år har Sprit & Vinleverantörsföreningen således varit den samlande rösten för dryckesbranschen i Sverige. Det firade vi med en inspirerande eftermiddag den 27 april tillsammans med inbjudna gäster från såväl branschen, politiken som näringslivet. Vi hade glädjen att … Läs mer