Spritinförseln fortsätter att öka!

|Pressmeddelande

Ökningen av gränshandeln med sprit fortsätter och den ökar stadigt. Under det första kvartalet 2011 ökade den tyska gränshandeln med spritdrycker med 26,2 procent jämfört med samma period året innan. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens senaste gränshandelsstatistik.

– Statistiken visar en tydlig ökning sedan vi började mäta gränshandeln 2006, men den har ökat särskilt mycket under det senaste året. Den ovanligt starka kronan är en bidragande orsak till denna explosionsartade ökning som i sin tur bekräftar hur nära gränshandelns utveckling är kopplad till prisskillnaden mellan Systembolaget och bordershops, säger Sprit & Vinleverantörsföreningens VD Erika Nylander.

Med den ökande gränshandel ökar också illegala verksamheter så som smuggling och vidareförsäljning men också tyngre organiserad brottlighet. De som drabbas hårdast av detta är våra ungdomar som får det ännu lättare att få tag i alkohol, smugglare frågar varken efter ålder eller kräver nykterhet.

Vittnesmål från tulltjänstemän, poliser och de företag som ordnar resor till bland annat Tyskland tillstyrker utvecklingen av den illegala spritinförseln. Trots detta anser Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, som på regeringens uppdrag mäter alkoholkonsumtion och införsel, att smugglingen minskar.

– Det är mycket oroande att våra siffor är så pass olika. Branschen, tullen och polisen har en helt annan bild av verkligheten än SoRAD. Bristande underlag drabbar dem som regeringen främst vill skydda – ungdomar och riskkonsumenter. Regeringen bör försäkra sig om att vi har en korrekt bild av verkligheten och tillsätta en ny införselutredning och kartlägga alkoholsmugglingens konsekvenser, avslutar Erika Nylander.

SVLs gränshandelsindex är baserat på medlemmarnas leveranser av representativa varumärken till den tyska gränshandeln.

För frågor: Erika Nylander, 08-762 76 25

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer