Spriten rasar på Systemet

|Pressmeddelande

Augusti månad innebar ett fall för spritförsäljningen på Systembolaget med 2,5 procent. Den tidigare uppåtgående trenden bröts därmed. Samtidigt är fortfarande merparten av spriten som dricks i Sverige inte köpt i någon systembutik. – Vi delar helt Systembolagets uppfattning att skatten på sprit bör sänkas, inte minst för att få bättre kontroll över försäljningen. Även om det finns uppgifter att privatimporten minskar så gäller det inte sprit i någon högre grad. Det finns så stora vinster att hämta i att köpa sprit i Tyskland att särskilt den illegala importen med vidareförsäljning till ungdomar inte påverkats alls, säger Bertil Swartz, VD i Sprit & Vinleverantörsföreningen.

 

EU väntas snart höja minimiskatterna på sprit och öl, men det spelar ingen roll för priserna i Tyskland och Sverige. Den nya minimiskatten för en helflaska 40-procentig sprit blir ungefär 27 kr. Detta skall jämföras med ca 40 kr i Tyskland och 140 kr i Sverige.

– Just nu finns inget som talar för att spritsituationen i Sverige förbättras, både när det gäller att skydda ungdomen och att värna om de lagliga försäljningskanalerna. Utan en skattesänkning är framtiden märk, konstaterar Bertil Swartz.

2006-09-12

Ytterligare upplysningar: Bertil Swartz, 0708-26 43 46.

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer