Regeringen visar lyhördhet inför problematiken med alkoholsmugglingen

|Pressmeddelande

I samband med att regeringen idag presenterar sin budget för kommande år framgår att man inte kommer att införa den tidigare aviserade alkoholskattehöjningen vid årsskiftet. Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) anser att det är ett mycket glädjande besked från regeringens sida eftersom det indikerar att man har lyssnat på de varningssignaler som branschen och myndigheter under en längre tid har framfört vad gäller den oklarhet som omgärdar alkoholsmugglingen och dess omfattning.

– Anders Borg sa vid pressträffen att ambitionen om en skattejustering kvarstår under mandatperioden.  Därför är det nu ännu mer nödvändigt att regeringen genomför en större översyn och utredning som svarar på följande frågor: hur ser alkoholsmugglingen ut idag? Hur agerar de organiserade kriminella nätverken i Sverige idag? Leder en skattehöjning till ökad illegal alkoholinförsel, säger Erika Nylander, vd för SVL.

– Att 60 procent av riksdagens ledamöter efterlyser en utredning för att komma till klarhet över hur alkoholsmugglingen ser ut är en tydlig signal till regeringen om ett av vår tids största samhällsproblem. Idag finns det en enighet över partigränserna om att frågan är viktigt, att frågan bör utredas och det ska göras skyndsamt. Vi instämmer med riksdagsmajoritetens linje. Därför efterlyser vi även här samma lyhördhet från regeringens sida. Det är nu dags att ge ett klart besked om när utredningen tillsätts, avslutar Eriks Nylander.

Kontakt: Erika Nylander, 08 – 762 76 25

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer