Regeringen visar lyhördhet inför problematiken med alkoholsmugglingen

|Pressmeddelande

I samband med att regeringen idag presenterar sin budget för kommande år framgår att man inte kommer att införa den tidigare aviserade alkoholskattehöjningen vid årsskiftet. Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) anser att det är ett mycket glädjande besked från regeringens sida eftersom det indikerar att man har lyssnat på de varningssignaler som branschen och myndigheter under en längre tid har framfört vad gäller den oklarhet som omgärdar alkoholsmugglingen och dess omfattning.

– Anders Borg sa vid pressträffen att ambitionen om en skattejustering kvarstår under mandatperioden.  Därför är det nu ännu mer nödvändigt att regeringen genomför en större översyn och utredning som svarar på följande frågor: hur ser alkoholsmugglingen ut idag? Hur agerar de organiserade kriminella nätverken i Sverige idag? Leder en skattehöjning till ökad illegal alkoholinförsel, säger Erika Nylander, vd för SVL.

– Att 60 procent av riksdagens ledamöter efterlyser en utredning för att komma till klarhet över hur alkoholsmugglingen ser ut är en tydlig signal till regeringen om ett av vår tids största samhällsproblem. Idag finns det en enighet över partigränserna om att frågan är viktigt, att frågan bör utredas och det ska göras skyndsamt. Vi instämmer med riksdagsmajoritetens linje. Därför efterlyser vi även här samma lyhördhet från regeringens sida. Det är nu dags att ge ett klart besked om när utredningen tillsätts, avslutar Eriks Nylander.

Kontakt: Erika Nylander, 08 – 762 76 25

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer