Regeringen visar lyhördhet inför problematiken med alkoholsmugglingen

|Pressmeddelande

I samband med att regeringen idag presenterar sin budget för kommande år framgår att man inte kommer att införa den tidigare aviserade alkoholskattehöjningen vid årsskiftet. Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) anser att det är ett mycket glädjande besked från regeringens sida eftersom det indikerar att man har lyssnat på de varningssignaler som branschen och myndigheter under en längre tid har framfört vad gäller den oklarhet som omgärdar alkoholsmugglingen och dess omfattning.

– Anders Borg sa vid pressträffen att ambitionen om en skattejustering kvarstår under mandatperioden.  Därför är det nu ännu mer nödvändigt att regeringen genomför en större översyn och utredning som svarar på följande frågor: hur ser alkoholsmugglingen ut idag? Hur agerar de organiserade kriminella nätverken i Sverige idag? Leder en skattehöjning till ökad illegal alkoholinförsel, säger Erika Nylander, vd för SVL.

– Att 60 procent av riksdagens ledamöter efterlyser en utredning för att komma till klarhet över hur alkoholsmugglingen ser ut är en tydlig signal till regeringen om ett av vår tids största samhällsproblem. Idag finns det en enighet över partigränserna om att frågan är viktigt, att frågan bör utredas och det ska göras skyndsamt. Vi instämmer med riksdagsmajoritetens linje. Därför efterlyser vi även här samma lyhördhet från regeringens sida. Det är nu dags att ge ett klart besked om när utredningen tillsätts, avslutar Eriks Nylander.

Kontakt: Erika Nylander, 08 – 762 76 25

Fler nyheter

2023 års undersökning om e-handeln med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker följer övrig e-handel och minskar, visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Kantar Public på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Samtidigt ökar konsumenternas intresse för att prova e-handel av alkohol. Undersökningen, som genomfördes av Kantar Public i … Läs mer

SVL firade 25 år!

|Nyhet

I 25 år har Sprit & Vinleverantörsföreningen således varit den samlande rösten för dryckesbranschen i Sverige. Det firade vi med en inspirerande eftermiddag den 27 april tillsammans med inbjudna gäster från såväl branschen, politiken som näringslivet. Vi hade glädjen att … Läs mer