Priset avgör var du handlar!

|Pressmeddelande

Gränshandeln ökar dramatiskt i Finland. Enligt en aktuell undersökning från TNS Gallup har importen av finländarnas populära ”long-drinks” ökat med hela 70% under augusti, jämfört med motsvarande period föregående år. Öl och Cider ökade med 25 procent och vin med 20 procent.

Finländarna handlar allt mer sprit, vin och cider på båtarna till Estland och övriga Baltikum. Den finska gränshandeln med alkohol minskade stadigt från 2005 och framåt i samband med att Finland sänkte alkoholskatten, men har stadigt ökat från 2008 i samband med att skatten höjts.

Samtidigt ser vi en motsatt trend i Sverige. Där har valutan gjort att det är mindre lönsamt att handla i gränsbutikerna i Tyskland och Danmark.

”Detta visar att priset styr konsumenternas inköpskanaler. Vill vi att folk ska fortsätta handla i Sverige måste det dock ske genom politisk styrning och inte genom valutaförändringar! Jag hoppas våra politiker tar intryck av detta och ser behovet av en alkoholskattesänkning. Vi måste återta kontrollen och bekämpa den stora, illegala sprithandeln”, säger Erika Nylander, vd Sprit-och Vinleverantörsföreningen.

Kontakt: Erika Nylander, 0709-83 95 63

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer