Priset avgör var du handlar!

|Pressmeddelande

Gränshandeln ökar dramatiskt i Finland. Enligt en aktuell undersökning från TNS Gallup har importen av finländarnas populära ”long-drinks” ökat med hela 70% under augusti, jämfört med motsvarande period föregående år. Öl och Cider ökade med 25 procent och vin med 20 procent.

Finländarna handlar allt mer sprit, vin och cider på båtarna till Estland och övriga Baltikum. Den finska gränshandeln med alkohol minskade stadigt från 2005 och framåt i samband med att Finland sänkte alkoholskatten, men har stadigt ökat från 2008 i samband med att skatten höjts.

Samtidigt ser vi en motsatt trend i Sverige. Där har valutan gjort att det är mindre lönsamt att handla i gränsbutikerna i Tyskland och Danmark.

”Detta visar att priset styr konsumenternas inköpskanaler. Vill vi att folk ska fortsätta handla i Sverige måste det dock ske genom politisk styrning och inte genom valutaförändringar! Jag hoppas våra politiker tar intryck av detta och ser behovet av en alkoholskattesänkning. Vi måste återta kontrollen och bekämpa den stora, illegala sprithandeln”, säger Erika Nylander, vd Sprit-och Vinleverantörsföreningen.

Kontakt: Erika Nylander, 0709-83 95 63

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer