Ökad spritsmuggling bakom sjunkande försäljningssiffror i Lettland

|Pressmeddelande

– Samma misstag – samma resultat. Precis som Finland har Lettland hemfallit åt det enkelspåriga beslutet att höja alkoholskatten, i tron att det stödjer en restriktiv alkoholpolitik. Detta har istället skapat en svart marknad och ökad försäljning av smuggelsprit, kommenterar Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL.

Lettland höjde alkoholskatten i februari 2009 i syfte att få bukt med alkoholmissbruket. Detta har lett till att den officiella alkoholförsäljningen sjunkit med 28% under det första halvåret. Försäljningen av sprit sjönk med hela 34%. Enligt den lettiska branschorganisationen The Association of Latvian Liquor Producers and Distributors betyder det emellertid inte att konsumtionen har minskat, utan pekar på det ökade flödet av smuggelsprit. Organisationen uppmanar nu de lettiska myndigheterna att ta krafttag mot smuggelsprit och illegala spritbutiker.

Kontakt: Erika Nylander; 08- 762 76 25 eller 0709-839563

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer