Ökad spritsmuggling bakom sjunkande försäljningssiffror i Lettland

|Pressmeddelande

– Samma misstag – samma resultat. Precis som Finland har Lettland hemfallit åt det enkelspåriga beslutet att höja alkoholskatten, i tron att det stödjer en restriktiv alkoholpolitik. Detta har istället skapat en svart marknad och ökad försäljning av smuggelsprit, kommenterar Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL.

Lettland höjde alkoholskatten i februari 2009 i syfte att få bukt med alkoholmissbruket. Detta har lett till att den officiella alkoholförsäljningen sjunkit med 28% under det första halvåret. Försäljningen av sprit sjönk med hela 34%. Enligt den lettiska branschorganisationen The Association of Latvian Liquor Producers and Distributors betyder det emellertid inte att konsumtionen har minskat, utan pekar på det ökade flödet av smuggelsprit. Organisationen uppmanar nu de lettiska myndigheterna att ta krafttag mot smuggelsprit och illegala spritbutiker.

Kontakt: Erika Nylander; 08- 762 76 25 eller 0709-839563

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer