Obehaglig förföljelse i Almedalen

|Pressmeddelande

Nu lägger Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen ner sin framgångsrika opinionsbildning under årets politikervecka i Almedalen.

-På grund av Ungdomens Nykterhetsförbunds trakasserier och förföljelser känner vi oro för att vara kvar. De har verkligen byggt upp en obehagligt hotfull stämning mot oss, säger Cecilia Giertta som är VD för Sveriges Bryggerier.

Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier skulle under hela veckan ha protesterat mot den privatinförsel, smuggling och langning, främst till minderåriga, som blivit följden av de lägre alkoholskatterna i grannländer som Tyskland.

Vi har efterlyst en tydlig handlings- och tidplan för hur folkhälsominister Maria Larsson avser att åtgärda dessa problem. För att nå uppmärksamhet har vi bland annat låtit en skådespelare gestalta mellankrigstidens storsmugglare Algoth Niska och kring honom delat ut informationsmaterial som efterlyser politisk handlingskraft.

Aktiviteten har fått stor uppmärksamhet, men på tisdagen började Ungdomens Nykterhetsförbund att förfölja aktiviteten på ett hotfullt sätt och tätt intill dela ut flygblad med rubriken ”Låt dig inte luras” där de menar att vi ”inte är oroliga för folkhälsan, de är bara avundsjuka på smugglarna. De vill också kunna sälja alkohol billigt, utan restriktioner.”

-Dels är detta helt felaktigt. Såväl Sveriges Bryggerier som vi är mycket tydliga på att vi vill ha en kontrollerad försäljning som ju är syftet med svensk alkoholpolitik. Men framför allt är det oerhört tråkigt att den respekt för varandras idéer, åsikter och goda vilja som tidigare präglat politikerveckan i Almedalen nu bryts av Ungdomens Nykterhetsförbund, menar Erika Nylander, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

-En hord av UNF:are med Damberg i spetsen följde varje steg vi tog, det var mycket obehagligt. Denna brist på demokratisk respekt, att trakassera andras opinionsbildning, gör tyvärr att vi avbryter våra aktiviteter, säger Cecilia Giertta från Sveriges Bryggerier.

För kontakt: Erika Nylander ,vd SVL, 070 983 95 63, Cecilia Giertta,vd Sveriges Bryggerier, 070 593 64 08.

Fler nyheter

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer