Obehaglig förföljelse i Almedalen

|Pressmeddelande

Nu lägger Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen ner sin framgångsrika opinionsbildning under årets politikervecka i Almedalen.

-På grund av Ungdomens Nykterhetsförbunds trakasserier och förföljelser känner vi oro för att vara kvar. De har verkligen byggt upp en obehagligt hotfull stämning mot oss, säger Cecilia Giertta som är VD för Sveriges Bryggerier.

Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier skulle under hela veckan ha protesterat mot den privatinförsel, smuggling och langning, främst till minderåriga, som blivit följden av de lägre alkoholskatterna i grannländer som Tyskland.

Vi har efterlyst en tydlig handlings- och tidplan för hur folkhälsominister Maria Larsson avser att åtgärda dessa problem. För att nå uppmärksamhet har vi bland annat låtit en skådespelare gestalta mellankrigstidens storsmugglare Algoth Niska och kring honom delat ut informationsmaterial som efterlyser politisk handlingskraft.

Aktiviteten har fått stor uppmärksamhet, men på tisdagen började Ungdomens Nykterhetsförbund att förfölja aktiviteten på ett hotfullt sätt och tätt intill dela ut flygblad med rubriken ”Låt dig inte luras” där de menar att vi ”inte är oroliga för folkhälsan, de är bara avundsjuka på smugglarna. De vill också kunna sälja alkohol billigt, utan restriktioner.”

-Dels är detta helt felaktigt. Såväl Sveriges Bryggerier som vi är mycket tydliga på att vi vill ha en kontrollerad försäljning som ju är syftet med svensk alkoholpolitik. Men framför allt är det oerhört tråkigt att den respekt för varandras idéer, åsikter och goda vilja som tidigare präglat politikerveckan i Almedalen nu bryts av Ungdomens Nykterhetsförbund, menar Erika Nylander, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

-En hord av UNF:are med Damberg i spetsen följde varje steg vi tog, det var mycket obehagligt. Denna brist på demokratisk respekt, att trakassera andras opinionsbildning, gör tyvärr att vi avbryter våra aktiviteter, säger Cecilia Giertta från Sveriges Bryggerier.

För kontakt: Erika Nylander ,vd SVL, 070 983 95 63, Cecilia Giertta,vd Sveriges Bryggerier, 070 593 64 08.

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer