Obehaglig förföljelse i Almedalen

|Pressmeddelande

Nu lägger Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen ner sin framgångsrika opinionsbildning under årets politikervecka i Almedalen.

-På grund av Ungdomens Nykterhetsförbunds trakasserier och förföljelser känner vi oro för att vara kvar. De har verkligen byggt upp en obehagligt hotfull stämning mot oss, säger Cecilia Giertta som är VD för Sveriges Bryggerier.

Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier skulle under hela veckan ha protesterat mot den privatinförsel, smuggling och langning, främst till minderåriga, som blivit följden av de lägre alkoholskatterna i grannländer som Tyskland.

Vi har efterlyst en tydlig handlings- och tidplan för hur folkhälsominister Maria Larsson avser att åtgärda dessa problem. För att nå uppmärksamhet har vi bland annat låtit en skådespelare gestalta mellankrigstidens storsmugglare Algoth Niska och kring honom delat ut informationsmaterial som efterlyser politisk handlingskraft.

Aktiviteten har fått stor uppmärksamhet, men på tisdagen började Ungdomens Nykterhetsförbund att förfölja aktiviteten på ett hotfullt sätt och tätt intill dela ut flygblad med rubriken ”Låt dig inte luras” där de menar att vi ”inte är oroliga för folkhälsan, de är bara avundsjuka på smugglarna. De vill också kunna sälja alkohol billigt, utan restriktioner.”

-Dels är detta helt felaktigt. Såväl Sveriges Bryggerier som vi är mycket tydliga på att vi vill ha en kontrollerad försäljning som ju är syftet med svensk alkoholpolitik. Men framför allt är det oerhört tråkigt att den respekt för varandras idéer, åsikter och goda vilja som tidigare präglat politikerveckan i Almedalen nu bryts av Ungdomens Nykterhetsförbund, menar Erika Nylander, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen.

-En hord av UNF:are med Damberg i spetsen följde varje steg vi tog, det var mycket obehagligt. Denna brist på demokratisk respekt, att trakassera andras opinionsbildning, gör tyvärr att vi avbryter våra aktiviteter, säger Cecilia Giertta från Sveriges Bryggerier.

För kontakt: Erika Nylander ,vd SVL, 070 983 95 63, Cecilia Giertta,vd Sveriges Bryggerier, 070 593 64 08.

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer