Nästan hälften av skolungdomarna har köpt smuggelsprit

|Pressmeddelande

Den här veckan tar drygt 100 000 elever studenten, samtidigt som nästan lika många går ut grundskolan. För många skolungdomar är alkohol ett naturligt inslag i firandet. Trots att Systembolaget har en åldersgräns på 20 år flödar alkoholen bland ungdomarna. Tre av fyra ungdomar dricker alkohol och 85 procent av dem tycker att alkoholen är mycket eller ganska lätt att få tag på.

1000 personer i åldern 16 – 19 år svarade på undersökningen som genomfördes av Novus Opinion på uppdrag av Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) under sista veckan i maj 2010. 74 procent av de tillfrågade säger att de har druckit alkohol flera eller många gånger. I de flesta fall är det inte föräldrarna som förser sina tonåringar med alkohol. Bland 16 – 17 åringarna får en tydlig majoritet (62 procent) tag på alkoholen via vänner eller bekanta i samma ålder.

Smuggelspriten har ett fast grepp bland ungdomarna Undersökningen bekräftar att det inte är alkohol langad via föräldrarna från Systembolaget som dricks i störst utsträckning bland skolungdomarna. 2 av 3 uppger att de har druckit alkohol som är köpt någon annanstans än på Systembolaget.

4 av 10 skolungdomar har köpt alkohol som de vet är insmugglad, och lika många skulle komma i kontakt med någon som säljer insmugglad alkohol om de ville.

– Den här undersökningen bekräftar det vi har vetat länge. Alkoholen sköljer in över Sveriges gränser och svartspriten flödar bland våra skolungdomar. Situationen är extremt oroande.  Nu måste alla som bryr sig om våra ungdomars hälsa ta ett gemensamt krafttag på olika samhällsnivåer för återta kontrollen över alkoholförsäljningen, säger SVL:s vd Erika Nylander.

Alkoholen är en del av grov organiserad brottslighet Det finns stora pengar att tjäna på svartspriten. Mycket alkohol förs in över Sveriges gränser via småhandlare, men den organiserade kriminella världen är också en stor del av handeln med smuggelsprit. Varannan av de tillfrågade i undersökningen tror att minst hälften av den insmugglade alkoholen kommer från organiserad brottslighet och var sjätte kille tycker det är okej att köpa insmugglad alkohol som man vet kommer från organiserad brottslighet.

Snabbfakta från SVL:s undersökning

  • Undersökningen genomfördes 24 – 28 maj 2010
  • 1 000 svenska ungdomar mellan 16 -19 år deltog i undersökningen
  • 85 procent av ungdomarna tycker det är lätt att få tag på alkohol
  • 4 av 10 har någon gång köpt alkohol som de vet är insmugglad
  • 4 av tio kan komma i kontakt med någon som säljer smuggelsprit om de vill
  • 7 av 10 köper insmugglad alkohol för att det är billigt
  • 16-17 åringarna dricker oftare alkohol som är insmugglad än alkohol som kommer från föräldrarna
  • Bland 16 – 17 åringarna får en tydlig majoritet (62 procent) tag på alkoholen via vänner eller bekanta i samma ålder.
  • 43 % tycker att det är lätt att komma i kontakt med någon som säljer insmugglad alkohol.

För mer ytterligare information kontakta: Erika Nylander vd på SVL telefon: 08-762 76 25

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer