Minskat drickande i Finland

|Pressmeddelande

I Finland har alkoholkonsumtionen minskat för första gången på tiotals år, rapporterar Vasabladet. Det är siffror för första halvåret 2006 som redovisas. Importen av alkohol minskar, liksom konsumtionen på ölpubar medan den ökar på krogar som serverar sprit.

 

Minskningen av den totala konsumtionen motsvarar tre procent på årsbasis och ligger på runt 10,5 liter ren alkohol per person. I Sverige är motsvarande konsumtion dryga åtta liter.

En stor förklaring till minskningen är att privatimporten har gått ned. Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral konstaterar att Estland har höjt priserna och att folk kanske tröttnat på att åka till Estland som tidigare.

Esa Österberg, alkoholforskare med hög status i Sverige, säger till Vasabladet att det är för tidigt att dra slutsatser av de redovisade siffrorna. Skälen till att privatimporten har minskat anser han vara två – dels att de som dricker måttligt har fyllt på sina lager och dels att det kostar pengar att resa utomlands, vilket har minskat importen.

– Finland sänkte sina alkoholskatter drastiskt för att minska importen från Estland. Det visade sig vara ett klokt drag, precis som vi tror att det är klokt att göra samma sak i Sverige. Att det inte behöver leda till en katastrof visar nu siffror från såväl Finland som Danmark, säger Bertil Swartz, VD i Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Ytterligare upplysningar: Bertil Swartz, 0708-26 43 46

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer