Kronfallet bakom vikande gränshandel med sprit

|Pressmeddelande

De senaste två åren har gränshandeln med sprit från Danmark och Tyskland ökat med över 29 procent – att jämföra med Systembolagets försäljningsökning under samma period: 1,3 procent. I slutet av 2008 hände dock något. I och med den svenska kronans drastiska fall gentemot både danska kronor och euro vek också gränshandeln. Sprit & Vinleverantörsföreningen ser tecken på att gränshandeln med sprit minskade under första kvartalet 2009 med 19 procent jämfört med samma period 2008.

Gränshandeln med sprit har ökat trendmässigt under en lång rad år – och med det problem i form av oreglerad försäljning till de grupper som den svenska alkoholpolitiken framför allt avser att skydda, inte minst ungdomar.

Sedan hösten 2008 har vi dock sett en minskning. Orsaken var varken ändrade regler eller hårdare kontroller utan den svenska kronans dramatiska fall gentemot valutor som euron och den danska kronan. Euron har gått från 9,40 förra året till 11.30 i mars 2009 – vilket ger samma effekt som om priserna i gränshandeln hade ökat med 20 procent.

Denna omsvängning finns det all anledning att uppmärksamma. Gränshandeln är ett problem just eftersom den är oreglerad och att den dessutom utgör basen för den illegala, organiserade alkoholhandel som bitit sig fast i Sverige. Samtidigt är kronans fall i ett större perspektiv ett bekymmer i sig, eftersom den gör oss alla fattigare och all import av alla varor dyrare.

– Vad kronfallets påverkan på gränshandeln med sprit visar är att privatinförsel och smuggling av sprit är priskänsligt, säger Erika Nylander, VD på SVL. När prisskillnaden pressas så minskar också de ekonomiska incitamenten att köpa alkohol på kontinenten. Problemet är att kronans kurs mot andra valutor är ett ytterst osäkert verktyg för att uppnå detta. Det finns andra verktyg som kan uppnå samma effekt men med betydligt högre precision. Inte minst sänkta svenska punktskatter. Och den effekten skulle vara både bestående och kontrollerad.

Fakta:

Gränshandeln ökade de första tre kvartalen 2008 med 22,1 procent. Nedgången för sista kvartalet var dock så kraftig att ökningen räknat mellan helåren 2007 och 2008 stannade på 5,2 procent. Detta ska jämföras med Systembolagets minskade spritförsäljning med -1 %. Gränshandeln tog trots kronfallet och räknat på helår ytterligare ”marknadsandelar”.

Räknat på två år har gränshandeln med sprit gått upp med 29,3 procent medan Systembolagets försäljning av sprit ökat med 1,3%.

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer