Kronfallet bakom vikande gränshandel med sprit

|Pressmeddelande

De senaste två åren har gränshandeln med sprit från Danmark och Tyskland ökat med över 29 procent – att jämföra med Systembolagets försäljningsökning under samma period: 1,3 procent. I slutet av 2008 hände dock något. I och med den svenska kronans drastiska fall gentemot både danska kronor och euro vek också gränshandeln. Sprit & Vinleverantörsföreningen ser tecken på att gränshandeln med sprit minskade under första kvartalet 2009 med 19 procent jämfört med samma period 2008.

Gränshandeln med sprit har ökat trendmässigt under en lång rad år – och med det problem i form av oreglerad försäljning till de grupper som den svenska alkoholpolitiken framför allt avser att skydda, inte minst ungdomar.

Sedan hösten 2008 har vi dock sett en minskning. Orsaken var varken ändrade regler eller hårdare kontroller utan den svenska kronans dramatiska fall gentemot valutor som euron och den danska kronan. Euron har gått från 9,40 förra året till 11.30 i mars 2009 – vilket ger samma effekt som om priserna i gränshandeln hade ökat med 20 procent.

Denna omsvängning finns det all anledning att uppmärksamma. Gränshandeln är ett problem just eftersom den är oreglerad och att den dessutom utgör basen för den illegala, organiserade alkoholhandel som bitit sig fast i Sverige. Samtidigt är kronans fall i ett större perspektiv ett bekymmer i sig, eftersom den gör oss alla fattigare och all import av alla varor dyrare.

– Vad kronfallets påverkan på gränshandeln med sprit visar är att privatinförsel och smuggling av sprit är priskänsligt, säger Erika Nylander, VD på SVL. När prisskillnaden pressas så minskar också de ekonomiska incitamenten att köpa alkohol på kontinenten. Problemet är att kronans kurs mot andra valutor är ett ytterst osäkert verktyg för att uppnå detta. Det finns andra verktyg som kan uppnå samma effekt men med betydligt högre precision. Inte minst sänkta svenska punktskatter. Och den effekten skulle vara både bestående och kontrollerad.

Fakta:

Gränshandeln ökade de första tre kvartalen 2008 med 22,1 procent. Nedgången för sista kvartalet var dock så kraftig att ökningen räknat mellan helåren 2007 och 2008 stannade på 5,2 procent. Detta ska jämföras med Systembolagets minskade spritförsäljning med -1 %. Gränshandeln tog trots kronfallet och räknat på helår ytterligare ”marknadsandelar”.

Räknat på två år har gränshandeln med sprit gått upp med 29,3 procent medan Systembolagets försäljning av sprit ökat med 1,3%.

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer