Kraftigt ökad införsel av alkohol efter finska skattehöjningar

|Pressmeddelande

TNS Gallup i Finland redovisar idag att de finska skattehöjningarna på alkohol i allt större utsträckning driver konsumenterna över den estniska gränsen. Gränshandeln med alkohol ökade med hela 21 procent under 2009 jämfört med 2008.

”Det finns en övertro hos politiker att de kan styra konsumtionen genom priset. Det de i själva verket styr är inköpskanalerna. Smuggling och langning och därmed också höga alkoholskatter drabbar, såväl i Finland som i Sverige, främst de grupper som bör skyddas, unga och storkonsumenter”, kommenterar Erika Nylander, VD för svenska Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Gränshandeln visade en stadig nedgång efter den kraftiga skattesänkning som genomfördes 2005 och som hade till syfte att minska införsel och smuggling och därmed slå vakt om det finska alkoholmonopolets legitimitet.

Men tyvärr så vände trenden omedelbart i samband med att regeringen gav efter för trycket att höja skatterna successivt under 2008 och 2009.

TNS Gallup visar att gränshandeln har ökat med 21 procent i jämförelse med 2008, räknat i liter. Totalt kånkade finländarna hem cirka 7,9 miljoner liter, vilket utgör 15 procent av den totala, registrerade konsumtionen. Mest ökade handeln med så kallade ”long-drinks”, vilket är en slags färdigblandade drinkar. Ökningen var hela 52 procent.

”Följden av kraftig införsel blir att alkoholmonopolens legitimitet urholkas. Under 2009 minskade samtidigt Alkos försäljning med 3,6 procent räknat i ren alkohol”, konstaterar Erika Nylander.

Undersökningen gjordes av TNS Gallup på uppdrag av bland andra Stakes Institutet för hälsa och välfärd, Varvira Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, finska Socialstyrelsen (THL), finska Finansdepartementet, samt alkoholdryckesbranschen.

För ytterligare info, kommentarer och beställning av den översatta rapporten, var vänlig kontakta SVL:s VD Erika Nylander, 08-762 76 25

För kommentarer ring gärna också Irmeli Mustonen, ,divisionschef för finska Livsmedelsföretagen, +358 (0)9 1488 7206 eller +358 (0)400 817 221

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer