Kraftigt ökad införsel av alkohol efter finska skattehöjningar

|Pressmeddelande

TNS Gallup i Finland redovisar idag att de finska skattehöjningarna på alkohol i allt större utsträckning driver konsumenterna över den estniska gränsen. Gränshandeln med alkohol ökade med hela 21 procent under 2009 jämfört med 2008.

”Det finns en övertro hos politiker att de kan styra konsumtionen genom priset. Det de i själva verket styr är inköpskanalerna. Smuggling och langning och därmed också höga alkoholskatter drabbar, såväl i Finland som i Sverige, främst de grupper som bör skyddas, unga och storkonsumenter”, kommenterar Erika Nylander, VD för svenska Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Gränshandeln visade en stadig nedgång efter den kraftiga skattesänkning som genomfördes 2005 och som hade till syfte att minska införsel och smuggling och därmed slå vakt om det finska alkoholmonopolets legitimitet.

Men tyvärr så vände trenden omedelbart i samband med att regeringen gav efter för trycket att höja skatterna successivt under 2008 och 2009.

TNS Gallup visar att gränshandeln har ökat med 21 procent i jämförelse med 2008, räknat i liter. Totalt kånkade finländarna hem cirka 7,9 miljoner liter, vilket utgör 15 procent av den totala, registrerade konsumtionen. Mest ökade handeln med så kallade ”long-drinks”, vilket är en slags färdigblandade drinkar. Ökningen var hela 52 procent.

”Följden av kraftig införsel blir att alkoholmonopolens legitimitet urholkas. Under 2009 minskade samtidigt Alkos försäljning med 3,6 procent räknat i ren alkohol”, konstaterar Erika Nylander.

Undersökningen gjordes av TNS Gallup på uppdrag av bland andra Stakes Institutet för hälsa och välfärd, Varvira Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovård, finska Socialstyrelsen (THL), finska Finansdepartementet, samt alkoholdryckesbranschen.

För ytterligare info, kommentarer och beställning av den översatta rapporten, var vänlig kontakta SVL:s VD Erika Nylander, 08-762 76 25

För kommentarer ring gärna också Irmeli Mustonen, ,divisionschef för finska Livsmedelsföretagen, +358 (0)9 1488 7206 eller +358 (0)400 817 221

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer