Illegal handel alternativ inköpskanal till Systembolaget visar ny undersökning från HUI

|Pressmeddelande

Närmare hälften av svenskarna tycker det är ok att köpa illegal sprit. Illegal handel är en alternativ inköpskanal till Systembolaget tycker mer än en tredjedel av svenskarna. Men skulle priserna sänkas på Systembolaget skulle nio av tio handla där istället för i gränshandeln. Det visar en ny undersökning som HUI presenterade idag på Alcohol Update. Företrädare för alkoholbranschen , Sprit- och Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier, är inte förvånade över resultaten. – Utredningen visar skrämmande tydligt hur trötta svenskarnas är på de höga alkoholpriserna. Istället för att ta svenskarnas attityder på allvar och sänka skatterna fortsätter många av de svenska politikerna att stoppa huvudet i sanden. Tidigare på 1900-talet gick det att låsa in ett problem inom Sveriges gränser, men idag är svenskarna ett resande folk; att åka ner till Tyskland och köpa öl och sprit är ingen match, säger Cecilia Giertta, vd på Sveriges Bryggerier. – Att så många som hälften av svenskarna tycker att illegal handel är en alternativ inköpskanal till Systembolaget visar ju hur mycket de svenska attityderna har förändrats. Det handlar inte längre om några få svenskar som köper sprit och öl från nån skum typ, nu handlar det om organiserad brottslighet som alla svenskar, hög som låg, utnyttjar. Sänk priserna så får vi kontroll över försäljningen, uppmanar Erika Nylander, vd på Sprit- och vinleverantörerna SVL. För ev ytterligare information var vänlig kontakta: Erika Nylander, vd Sprit- och vinleverantörerna 08762 76 25 eller 070 983 95 63 eller Cecilia Giertta, vd Sveriges Bryggerier 08762 65 50 eller 070593 64 08

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer