Helt motsatta världar för monopolen

|Pressmeddelande

Pressinformation

Systembolaget har just redovisat, inte helt oväntat, en ökning av såväl försäljning som antalet kunder för det första halvåret 2009. Också detaljhandelsmonopolet i Finland, Alko, har i dagarna presenterat sin försäljningsstatistik för samma period.

I de båda monopolens försäljningsutveckling ser man helt motsatta världar och det av naturliga skäl. Drivkrafterna för privatimport och smuggling har ju utvecklats åt totalt olika håll.

I Sverige har försvagningen av kronkursen gentemot euron och den danska kronan medfört att den alkohol som kan köpas i gränshandeln blivit cirka 20 procent mindre billig än den var för cirka 9 månader sedan. Förtjänsten att ta bilen till exempelvis Puttgarten för att handla öl, vin eller sprit har därmed blivit mindre. Fler går därför naturligt till Systembolaget. Det är egentligen inget märkligt med det.

I Finland däremot har alkoholskattehöjningarna avlöst varandra. Den 1 januari 2008 höjdes skatten på sprit med 15 procent och på öl med 10 procent. Enligt den statliga myndigheten Valvira bröts den minskande trend som införsel av alkohol haft sedan 2005 omedelbart efter detta, vilket också underströks av att antalet bilar till och från Estland ökade med 39 procent. Trots detta fortsatte denna vettlösa politik med att skatten höjdes ytterligare med 10 procent den 1 januari 2009, samt med lika mycket till från den 1 oktober 2009. I Finland har det alltså gång på gång blivit mer ”lönsamt” att bege sig till gränshandeln. I Alkos försäljningsstatistik syns tydligt konsekvenserna; den kontrollerade försäljningen tappar och i stället göds smugglare, bunkrare och langare.

Försäljningsutveckling för de båda monopolen i Sverige och Finland

Januari – juni 2009 (försäljning i liter)

Sprit

Systembolaget: + 6,4 % Alko: – 5,7 %

Vin

Systembolaget: + 11,1 % Alko: + 1,5 %

Starköl

Systembolaget: + 7,8 % Alko: – 8,2 %

Cider/blanddrycker

Systembolaget: + 6,1 % Alko: – 7,2 %

Jämförelsen visar hur oerhört priskänsliga dessa varor är för var de handlas. När prisskillnaden mellan gränshandelns alkohol och den som av monopolen säljs på ett kontrollerat sätt minskar eller ökar ser man konsekvenserna direkt i monopolens försäljning och därmed i smugglingens omfattning. Detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen redovisat kontinuerligt i vårt ”Gränshandelsindex”.

Den rätta vägen att gå är i stället att sänka alkoholskatterna till grannländernas nivå för att få en långsiktig och bestående effekt och därmed överta kontrollen över försäljningen i Sverige. Att detta är rätt väg visar bland annat det danska exemplet. 2003 minskade danskarna sina alkoholskatter för att det skulle bli olönsamt att åka till Tyskland och handla. Efter det har såväl smuggling, inhemsk försäljning och totalkonsumtion gått ner år för år.

Danmark har stått emot lockelserna att höja alkoholskatten. Danskarnas kloka sätt att agera sammanfattas av den danske sundhetsministern Jakob Axel Nielsen:

”Vi vet att folk spänner trailern på bilen och kör ner till gränsbutikerna så snart som alkohol blir lite dyrare här hemma.”

Skillnaderna i politik ger effekter. Danskarna dricker inte längre mest i Norden. För första gången har Finland nu gått om i alkoholligan!

Det är en farlig strategi att laborera med skattehöjningar, det har det finska exemplet visat. Men det är lika farligt att förlita sig på att kronan i all framtid ska vara en skvalpvaluta för att hålla gränshandeln i schack.

För trots den tillfälliga minskningen av svenskarnas gränshandel så ligger den fortsatt på en mycket hög nivå. Av den rom, gin, whiskey och andra spritdrycker som konsumeras i Sverige så kommer över 41 procent från smuggling, privatinförsel och hembränning.

Så vad väntar folkhälsoministern på? Det är bara att börja visa handlingskraft!

För frågor och ytterligare information vänligen kontakta Fredrik Erlandsson, Sprit & Vinleverantörsföreningen, 070-309 00 21.

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer