Grattis alla spritsmugglare!

|Pressmeddelande

Idag kl 10:00 presenterade de rödgröna sin skuggbudget. Högre skatt på vin och sprit var en av punkterna.  Syftet med detta är rent finansiellt – men de rödgröna har nog inte gjort någon större analys av de verkliga konsekvenserna. Höjd alkoholskatt kommer bara leda till ökad gränshandel och ökad organiserad spritsmuggling – vilket främst drabbar våra ungdomar! Redan idag vet vi att i stort sett alla ungdomar har ett mobilnummer till en spritlangare som varken kollar ålder eller nykterhet. Antalet illegala försäljare är idag många fler än Systembolagsbutikerna. En kraftig ökning av skatten kommer inte ens att generera mer intäkter till staten. När en alltför stor andel väljer att handla utomlands tappar man skatteunderlag. De enda som tjänar på en höjd alkoholskatt är den kriminella verksamhet som tjänar grova pengar på att sälja smuggelsprit!

Svenskarna har redan i sitt handelsmönster visat att man inte accepterar en alltför hög alkoholskatt i relation till sina grannländer. När skillnaden är stor och det finns pengar att spara ökar gränshandeln. När den svenska konan föll under 2009 och prisskillnaden minskade började svenskarna att handla på Systembolaget i allt större utsträckning. Nu, i takt med att den svenska kronan stärks, ser vi att gränshandeln ökar igen.

Det är oerthört viktigt att bekämpa den illegala verksamhet som lever och göds av höga svenska alkoholskatter. Vi måste bekämpa spritsmugglingen och återta kontrollen över försäljningen. De rödgröna har tyvärr lagt fram ett förlag idag som gynnar det motsatta. Grattis gränshandeln och alla spritsmugglare.

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer