Gränshandeln med sprit ökade även 2009

|Pressmeddelande

Gränshandeln med sprit ökade under 2009 med 4,7 procent jämfört med 2008. Detta trots att euron under 2009 var dyr för oss svenskar. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens gränshandelsindex som är baserat på medlemmarnas leveranser till gränshandeln av stora och representativa varumärken. Men utvecklingen var ryckig och bekräftar åter igen hur nära gränshandelns försäljningsutveckling är kopplad till prisskillnaden gentemot Systembolaget.

-Utvecklingen i gränshandeln med alkohol 2009 är ett tydligt tecken på vad de skattehöjningar som det rödgröna regeringsalternativet föreslaget kommer att innebära, nämligen ökad gränshandel, smuggling och vidareförsäljning. De som drabbas blir de som svensk alkoholpolitik traditionellt velat skydda, ungdomar och storkonsumenter, som genom illegala försäljare förses med alkohol 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, säger föreningens VD, Erika Nylander.

Under året har gränshandeln följt kronkursen. Kronan har successivt stärkts under året, och det har också försäljningen i gränshandeln.

– Svag krona innebär att prisskillnaden mellan gränshandeln och Systembolaget minskar, och därmed införseln. En starkare krona innebär att prisskillnaden blir större och att införseln ökar. Det är samma sak som med skatten, menar Erika Nylander. Om skatten på alkohol såld i Sverige ökar så ökar också prisskillnaden till gränshandeln och därmed också införseln. Svårare än så är det inte. Det borde även politikerna förstå.

För frågor: Erika Nylander, 08-762 76 25

+++

Bakgrundsfakta:

 • I oktober 2008 var kronans kurs mot euron 9,70 och fram till första kvartalet 2009 försvagades kronans kurs till 11,70 gentemot euron. Under denna period var minskningstakten i gränshandeln stor, hela 29,6 procent.
 •  

 • Andra kvartalet 2009 låg kronkursen på en stabilt svag nivå på mellan 10,40 och 11,20 gentemot euron. Under andra kvartalet minskade gränshandeln med 15,8 procent jämfört med året innan.
 • Tredje kvartalet 2009 förstärktes kronan till att ligga strax över 10 kronor gentemot euron. Försäljningen återhämtade sig då rejält och ökade 32,4 % jämfört med 3:e kvartalet året innan.
 •  

 • 2009 ökade Systembolagets försäljning med 7,8 procent jämfört med 2008.
 •  

 • Sprit & Vinleverantörsföreningens gränshandelindex baseras på försäljning i den tyska gränshandeln som är den totalt dominerande gränshandeln för alkohol.
 • Fler nyheter

  SVL i Almedalen 2024

  |Nyhet

  Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

  Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

  |Pressmeddelande

  Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

  Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

  |Kommentar

  Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

  SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

  |Kommentar

  Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer