Gränshandeln med sprit ökade även 2009

|Pressmeddelande

Gränshandeln med sprit ökade under 2009 med 4,7 procent jämfört med 2008. Detta trots att euron under 2009 var dyr för oss svenskar. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens gränshandelsindex som är baserat på medlemmarnas leveranser till gränshandeln av stora och representativa varumärken. Men utvecklingen var ryckig och bekräftar åter igen hur nära gränshandelns försäljningsutveckling är kopplad till prisskillnaden gentemot Systembolaget.

-Utvecklingen i gränshandeln med alkohol 2009 är ett tydligt tecken på vad de skattehöjningar som det rödgröna regeringsalternativet föreslaget kommer att innebära, nämligen ökad gränshandel, smuggling och vidareförsäljning. De som drabbas blir de som svensk alkoholpolitik traditionellt velat skydda, ungdomar och storkonsumenter, som genom illegala försäljare förses med alkohol 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, säger föreningens VD, Erika Nylander.

Under året har gränshandeln följt kronkursen. Kronan har successivt stärkts under året, och det har också försäljningen i gränshandeln.

– Svag krona innebär att prisskillnaden mellan gränshandeln och Systembolaget minskar, och därmed införseln. En starkare krona innebär att prisskillnaden blir större och att införseln ökar. Det är samma sak som med skatten, menar Erika Nylander. Om skatten på alkohol såld i Sverige ökar så ökar också prisskillnaden till gränshandeln och därmed också införseln. Svårare än så är det inte. Det borde även politikerna förstå.

För frågor: Erika Nylander, 08-762 76 25

+++

Bakgrundsfakta:

 • I oktober 2008 var kronans kurs mot euron 9,70 och fram till första kvartalet 2009 försvagades kronans kurs till 11,70 gentemot euron. Under denna period var minskningstakten i gränshandeln stor, hela 29,6 procent.
 •  

 • Andra kvartalet 2009 låg kronkursen på en stabilt svag nivå på mellan 10,40 och 11,20 gentemot euron. Under andra kvartalet minskade gränshandeln med 15,8 procent jämfört med året innan.
 • Tredje kvartalet 2009 förstärktes kronan till att ligga strax över 10 kronor gentemot euron. Försäljningen återhämtade sig då rejält och ökade 32,4 % jämfört med 3:e kvartalet året innan.
 •  

 • 2009 ökade Systembolagets försäljning med 7,8 procent jämfört med 2008.
 •  

 • Sprit & Vinleverantörsföreningens gränshandelindex baseras på försäljning i den tyska gränshandeln som är den totalt dominerande gränshandeln för alkohol.
 • Fler nyheter

  SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

  |Pressmeddelande

  Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

  Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

  |Nyhet

  I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

  Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

  |Pressmeddelande

  Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

  Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

  |Nyhet

  Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer