Gränshandeln med sprit ökade även 2009

|Pressmeddelande

Gränshandeln med sprit ökade under 2009 med 4,7 procent jämfört med 2008. Detta trots att euron under 2009 var dyr för oss svenskar. Det visar Sprit & Vinleverantörsföreningens gränshandelsindex som är baserat på medlemmarnas leveranser till gränshandeln av stora och representativa varumärken. Men utvecklingen var ryckig och bekräftar åter igen hur nära gränshandelns försäljningsutveckling är kopplad till prisskillnaden gentemot Systembolaget.

-Utvecklingen i gränshandeln med alkohol 2009 är ett tydligt tecken på vad de skattehöjningar som det rödgröna regeringsalternativet föreslaget kommer att innebära, nämligen ökad gränshandel, smuggling och vidareförsäljning. De som drabbas blir de som svensk alkoholpolitik traditionellt velat skydda, ungdomar och storkonsumenter, som genom illegala försäljare förses med alkohol 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, säger föreningens VD, Erika Nylander.

Under året har gränshandeln följt kronkursen. Kronan har successivt stärkts under året, och det har också försäljningen i gränshandeln.

– Svag krona innebär att prisskillnaden mellan gränshandeln och Systembolaget minskar, och därmed införseln. En starkare krona innebär att prisskillnaden blir större och att införseln ökar. Det är samma sak som med skatten, menar Erika Nylander. Om skatten på alkohol såld i Sverige ökar så ökar också prisskillnaden till gränshandeln och därmed också införseln. Svårare än så är det inte. Det borde även politikerna förstå.

För frågor: Erika Nylander, 08-762 76 25

+++

Bakgrundsfakta:

 • I oktober 2008 var kronans kurs mot euron 9,70 och fram till första kvartalet 2009 försvagades kronans kurs till 11,70 gentemot euron. Under denna period var minskningstakten i gränshandeln stor, hela 29,6 procent.
 •  

 • Andra kvartalet 2009 låg kronkursen på en stabilt svag nivå på mellan 10,40 och 11,20 gentemot euron. Under andra kvartalet minskade gränshandeln med 15,8 procent jämfört med året innan.
 • Tredje kvartalet 2009 förstärktes kronan till att ligga strax över 10 kronor gentemot euron. Försäljningen återhämtade sig då rejält och ökade 32,4 % jämfört med 3:e kvartalet året innan.
 •  

 • 2009 ökade Systembolagets försäljning med 7,8 procent jämfört med 2008.
 •  

 • Sprit & Vinleverantörsföreningens gränshandelindex baseras på försäljning i den tyska gränshandeln som är den totalt dominerande gränshandeln för alkohol.
 • Fler nyheter

  Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

  |Nyhet

  Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

  Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

  |Nyhet

  Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

  Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

  |Nyhet

  Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer