Fler vodkabilar med regeringens beslut

|Pressmeddelande

Idag aviserade regeringen att skatten på öl och vin, samt sprit ska höjas med hänvisning till tidigare valmanifest. SVL (sprit & vinleverantörsföreningen) beklagar dagens förslag från regeringen. SVL, tillsammans med representanter från Tullverket, Polismyndigheten, med flera har länge försökt visa på de negativa effekterna av en ensidig skattehöjning utan att genomföra andra reformer samtidigt.

Handels utredningsinstitut  (HUI) kunde nyligen på ett tydligt sätt visa på de misstag som finansdepartementet begått inför framtagning av beräkningar på intäkterna med en höjning av alkoholkatten. Regeringen har helt enkelt inte fullt ut räknat med effekterna på legal och illegal införsel av alkohol.

– Det är bekymmersamt att regeringen, trots tydliga varningssignaler från tull, polis och forskare väljer att höja skatten, trots allt underlag som visar på de negativa effekterna av en höjning, säger Erika Nylander, vd SVL

– Det är tydligt att regeringen i det här fallet går emot sina myndigheter och experter bara av budgetförhandlingsskäl. Regeringen väljer att höja skatten utan att ha först utrett effekterna på smugglingen, vilket en majoritet i riksdagen efterfrågat.

– Det är våra ungdomar som får betala priset för regeringen strutspolitik. En höjning av skatten innebär i sin tur att prisskillnaden mellan Sverige och våra grannländer ökar. Det i sin tur innebär att lönsamheten att smuggla sprit ökar och vi får därmed ännu fler vodkabilar som kommer att rulla på våra gator på jakt efter nya tonåringar som kan köpa sin första billiga fylla.

– Nu är det ett år kvar till valet. Jag hoppas att våra riksdagspartier väljer att följa riksdagsmajoritetens vilja att utreda hur smugglingen och dess effekter ser ut i Sverige. Då kanske vi får en annan diskussion till de kommande valplattformarna än enbart skattefrågan, avslutar Erika Nylander.

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer