Finsk skattesänkning av godo

|Pressmeddelande

Den socialdemokratiske ordföranden i finska riksdagens socialutskott, Valto Koski, har i ett debattinlägg i Sydsvenskan gjort klart att den finska skattesänkningen på alkohol är av godo. Detta är inte precis den bild som förmedlats av merparten av svenska debattörer Koski konstaterar att sänkningen 2004 med i genomsnitt en tredjedel har inneburit minskad illegal införsel och minskat ungdomsdrickande.

 

”Vad som saknas i den svenska debatten om Finlands sänkning är en diskussion kring de alternativ vi stod inför” skriver Koski. Alternativen var en oerhörd ökning av införseln sedan Estland blivit medlem av EU. Redan året innan Estlands medlemskap hade spritinförseln dubblerats. Ett annat alternativ var att mer eller mindre ge upp detaljhandelsmonopolets kontroll över alkoholflödet.

”Nu har vi kunnat bevara trovärdigheten för det finska monopolet. På en svart marknad finns inga åldersgränser eller stängningstider som hindrar ungdomar från att få tag på alkohol” skriver Koski vidare.

Det behovs mer tid för att dra några definitiva slutsatser men skattesänkningen har i alla fall stärkt finländarna i övertygelsen om att man är på rätt väg för att återta kontrollen. Koskis slutkläm är:

”Det är, som i så många andra fall, bättre med ett kraftfullt agerande än att inte göra någonting alls.”

– Detta är något som svenska politiker borde ta till sig, kommenterar SVLs VD, Bertil Swartz.

 

Fler nyheter

E-handelns utveckling av alkoholhaltiga drycker

|Nyhet

I anslutning till SVL:s årsmöte 2020 hade SVL glädjen att välkomna Systembolagets VD, Magdalena Gerger som gästtalare. Magdalena Gerger gav en inblick i monopolets e-handelsstrategi och delade med sig av reflektioner kring den pågående covid-19 pandemin och den exceptionella utveckling … Läs mer

SVL:s Inspel till direktiven om gårdsförsäljning maj 2020

|Nyhet

I januariavtalet har regeringen och samarbetspartierna sagt att man under 2020 ska tillsätta en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras. Inför framtagandet av direktiven till utredningen arrangerade Socialdepartementet ett rundabordssamtal där olika aktörer … Läs mer

SVL:s Årsstämma 2020

|Nyhet

Den 12 maj ägde SVL:s Årsstämma rum i Stockholm. Valberedningens förslag till Styrelse godkändes av stämman. I samband med Årsmötet valdes 3 nya ledamöter in: Paula Eriksson (The Absolut Company), Oliver Cosani (Diageo) Christian Jolinder (Nigab AB). SVL:s Styrelse består således av följande … Läs mer