En god nyhet som förmörkas av dold verksamhet

|Pressmeddelande

Mer än 30 procent av eleverna i nionde klass avstår från att dricka alkohol. Det rapporterar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, i sin årliga undersökning bland skolelever och det är den högsta nivån sedan mätningarna startade 1971.

-Oerhört glädjande, säger Erika Nylander, VD för Sprit- och vinleverantörsföreningen. Inget gör oss så glada som att de som inte ska ha tillgång till alkohol, inte har det. Det trista är att ingen lyfter frågan vad det är som de unga fortfarande dricker?

 CAN rapporterar bland annat i årets undersökning att den genomsnittliga konsumtionen bland flickor i årskurs 9 låg på 2,1 liter. Det uppges vara den lägsta nivån sedan 1997.

-Samtidigt ser vi, svart på vitt i rapporten, att samma grupp flickor i årskurs 9, dricker smuggelsprit i precis lika hög omfattning idag som för två år sedan, säger Erika Nylander.Trenden är exakt densamma oavsett om man tittar på gruppen pojkar i årskurs 9 eller gymnasieungdomar i årskurs 2.

 -Med stor sannolikhet är siffran ännu större än vad som framkommer i CANs rapport, säger Erika Nylander. Väldigt ofta vet inte ungdomarna att det är smuggelsprit de köper av sin mobillangare.

Det är alltså en fortsatt polarisering i samhället där de som dricker mycket, oavsett om de är underåriga eller vuxna, dricker smuggelsprit. Detta är information som inte kommer med i statistiken när institut som Sorad gör sina återkommande mätningar av svenskarnas konsumtion av smuggelsprit.

-För Sorad ringer inte till ungdomarna i den här undersökningen, de som i rapporten uppger att den största källan till alkohol är kamrater, men även föräldrar och andra vuxna, säger Erika Nylander. De ”andra vuxna” svarar förstås inte heller i mobilen när Sorad ringer. De har fullt upp att langa flaskor ur sina bakluckor till sina kunder.

-Vilka ytterligare ”bevis” krävs för att folkhälsominister Maria Larsson ska erkänna att smuggelspriten är det utbredda samhällsproblem som det faktiskt är, och göra något åt det? För varje dag man väntar med stävja problemet så växer omfattningen. Var går gränsen för när man inte kan blunda för problemet längre?

 Kontakt: Erika Nylander, VD Sprit- och Vinleverantörsföreningen, 0709-83 95 63

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer