Efter tullens besked: SoRAD måste omprövas!

|Pressmeddelande

Idag har tullen till radions Ekoredaktion redovisat fyrdubblade beslag av alkohol jämfört med förra året. Samtidigt offentliggör SoRAD vid Stockholms universitet allt lägre volymer införd alkohol, vilket har fått många bedömare att förlita sig på att gränshandeln med alkohol inte längre är ett problem. – Men gränshandeln är fortfarande ett jätteproblem. Mer än hälften av spriten vi dricker är inte köpt i Sverige och stora mängder öl och vin kommer också in från utlandet. Tullens siffror gör att vi anser att SoRADs verksamhet måste utvärderas ordentligt och eventuellt omprövas, säger Bertil Swartz, VD i Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL.

 

SVL tycker det är orimligt att två statliga enheter kan komma fram till så olika slutsatser, även om SoRAD beräknar hela införseln medan tullen bara har siffror över beslagen av alkohol. Tendensen kan man dock inte bortse ifrån. Tullens siffror bygger på faktiska beslag medan SoRAD förlitar sig på intervjusvar.

SVL konstaterar också att leveranserna av alkohol till gränsbutikerna i Tyskland har ökat i omfattning, vilket talar emot minskade införsel. Svenska bryggerier har också noterat rekordexport av svenskt öl till Tyskland.

– Det kan mycket väl vara så att färre personer handlar utomlands än tidigare år. Men de som handlar verkar vara sådana som tar med sig mycket stora kvantiteter, inte minst för att kunna sälja vidare till framför allt ungdomar, säger Bertil Swartz.

– Därför finns det alla skäl i världen att man ser över hur SoRAD får fram sina siffror. Om det är svårt att få med dem som köper stora mängder i intervjuerna, måste det finnas metoder att kompensera för det så att siffrorna blir mer verklighetsnära. Dessa skall ju bl a ligga till grund för politiska beslut.

Ytterligare upplysningar: Bertil Swartz, 0708-26 43 46

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer