Efter tullens besked: SoRAD måste omprövas!

|Pressmeddelande

Idag har tullen till radions Ekoredaktion redovisat fyrdubblade beslag av alkohol jämfört med förra året. Samtidigt offentliggör SoRAD vid Stockholms universitet allt lägre volymer införd alkohol, vilket har fått många bedömare att förlita sig på att gränshandeln med alkohol inte längre är ett problem. – Men gränshandeln är fortfarande ett jätteproblem. Mer än hälften av spriten vi dricker är inte köpt i Sverige och stora mängder öl och vin kommer också in från utlandet. Tullens siffror gör att vi anser att SoRADs verksamhet måste utvärderas ordentligt och eventuellt omprövas, säger Bertil Swartz, VD i Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL.

 

SVL tycker det är orimligt att två statliga enheter kan komma fram till så olika slutsatser, även om SoRAD beräknar hela införseln medan tullen bara har siffror över beslagen av alkohol. Tendensen kan man dock inte bortse ifrån. Tullens siffror bygger på faktiska beslag medan SoRAD förlitar sig på intervjusvar.

SVL konstaterar också att leveranserna av alkohol till gränsbutikerna i Tyskland har ökat i omfattning, vilket talar emot minskade införsel. Svenska bryggerier har också noterat rekordexport av svenskt öl till Tyskland.

– Det kan mycket väl vara så att färre personer handlar utomlands än tidigare år. Men de som handlar verkar vara sådana som tar med sig mycket stora kvantiteter, inte minst för att kunna sälja vidare till framför allt ungdomar, säger Bertil Swartz.

– Därför finns det alla skäl i världen att man ser över hur SoRAD får fram sina siffror. Om det är svårt att få med dem som köper stora mängder i intervjuerna, måste det finnas metoder att kompensera för det så att siffrorna blir mer verklighetsnära. Dessa skall ju bl a ligga till grund för politiska beslut.

Ytterligare upplysningar: Bertil Swartz, 0708-26 43 46

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer