Drastisk ökning av gränshandel och smuggling av sprit efter genomförd skattehöjning i Norge

|Pressmeddelande

I dagarna redovisade den norska motsvarigheten till Systembolaget, Vinmonopolet, dramatiskt sjunkande försäljningssiffror på starksprit och starkvin efter årsskiftets prisökning. Vid nyår höjde den norska regeringen alkoholskatten med 7 procent. Efter årets första två månader minskade den registrerade försäljningen av spritdrycker från Vinmonopolet med 100 000 liter, vilket motsvarar en minskad försäljning med 6,3 procent jämfört med i fjol.

-  Enligt vår systerorganisation i Norge, Vin og Brennevinleverandørenes forening (VBF), tvivlar man på att norrmännen nu plötsligt dricker mindre. Istället har det norska alkoholmonopolet tappat marknadsandelar till gränshandeln samtidigt som den illegala införseln har ökat, säger Erika Nylander, vd för Sprit- och vinleverantörsföreningen i Sverige.

-   Det är intressant och samtidigt mycket oroväckande att reaktionerna hos både prismedvetna konsumenter och organiserade alkoholsmugglare är så omedelbara efter en skattehöjning som den norska regeringen nu infört. Det är en snabb respons som visar det hur lukrativ den illegala handeln med alkohol är för de krafter som lever på den. På den punkten har vi en minst lika bekymmersam situation i Sverige, säger Erika Nylander, som menar att de stora prisskillnaderna till våra södra grannländer och den starka kronkursen genererar ökad illegal handel med alkohol.

Avslutningsvis påpekar Erika Nylander:

-  En svensk skattehöjning på alkohol skulle ge samma oönskade effekter som de vi nu ser i Norge; ökad alkoholsmuggling och minskad försäljning hos Systembolaget. Det är ingen utveckling vi vill se hända i Sverige.

Kontakt: Erika Nylander, 08 762 76 25

 

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer