Dags för regeringen att ta helhetsgrepp kring den illegala handeln med alkohol

|Pressmeddelande

I samband med att regeringen igår presenterar sin budget för kommande år framgår att man stärker anslaget till rättsväsendet med 1,5 miljarder kronor. Regeringen ser även över möjligheten till att skärpa straffen för organiserad brottslighet. Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar detta besked från regeringen.

Av budgetpropositionen framgår att Tullverket ges ökade möjligheter till kontroll av trafikflöden över gränserna samtidigt som bekämpandet av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol ges fortsatt hög prioritet. Antalet beslag och omhändertaganden av alkohol har också ökat jämfört med 2010. Samverkan mellan myndigheter mot grov organiserad brottslighet har ökat under 2011.

–        Det är mycket glädjande att regeringen i sin budget så tydligt aviserar krafttag mot den organiserade brottsligheten. Men det är inte tillräckligt. Som branschföreträdare har vi under lång tid försökt uppmärksamma den organiserade alkoholsmugglingen som ett stort och växande problem som kräver riktade insatser på flera nivåer. Vi vet också att det finns en klar majoritet i riksdagen som ser alkoholsmugglingen som ett växande samhällsproblem som behöver genomlysas ordentligt, säger Erika Nylander, vd för SVL.

–        Regeringens satsningar visar att man noterat framväxen av den organiserade alkoholsmugglingen. Men det är fortfarande oklart hur omfattande den illegala handeln med alkohol är idag. Därför behöver regeringen ta nästa steg och genomföra en översyn, menar Erika Nylander, vd för SVL.

Kontakt: 0709-839563

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer