Dags för regeringen att ta helhetsgrepp kring den illegala handeln med alkohol

|Pressmeddelande

I samband med att regeringen igår presenterar sin budget för kommande år framgår att man stärker anslaget till rättsväsendet med 1,5 miljarder kronor. Regeringen ser även över möjligheten till att skärpa straffen för organiserad brottslighet. Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar detta besked från regeringen.

Av budgetpropositionen framgår att Tullverket ges ökade möjligheter till kontroll av trafikflöden över gränserna samtidigt som bekämpandet av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol ges fortsatt hög prioritet. Antalet beslag och omhändertaganden av alkohol har också ökat jämfört med 2010. Samverkan mellan myndigheter mot grov organiserad brottslighet har ökat under 2011.

–        Det är mycket glädjande att regeringen i sin budget så tydligt aviserar krafttag mot den organiserade brottsligheten. Men det är inte tillräckligt. Som branschföreträdare har vi under lång tid försökt uppmärksamma den organiserade alkoholsmugglingen som ett stort och växande problem som kräver riktade insatser på flera nivåer. Vi vet också att det finns en klar majoritet i riksdagen som ser alkoholsmugglingen som ett växande samhällsproblem som behöver genomlysas ordentligt, säger Erika Nylander, vd för SVL.

–        Regeringens satsningar visar att man noterat framväxen av den organiserade alkoholsmugglingen. Men det är fortfarande oklart hur omfattande den illegala handeln med alkohol är idag. Därför behöver regeringen ta nästa steg och genomföra en översyn, menar Erika Nylander, vd för SVL.

Kontakt: 0709-839563

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer