Dags för regeringen att ta helhetsgrepp kring den illegala handeln med alkohol

|Pressmeddelande

I samband med att regeringen igår presenterar sin budget för kommande år framgår att man stärker anslaget till rättsväsendet med 1,5 miljarder kronor. Regeringen ser även över möjligheten till att skärpa straffen för organiserad brottslighet. Sprit & vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar detta besked från regeringen.

Av budgetpropositionen framgår att Tullverket ges ökade möjligheter till kontroll av trafikflöden över gränserna samtidigt som bekämpandet av storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol ges fortsatt hög prioritet. Antalet beslag och omhändertaganden av alkohol har också ökat jämfört med 2010. Samverkan mellan myndigheter mot grov organiserad brottslighet har ökat under 2011.

–        Det är mycket glädjande att regeringen i sin budget så tydligt aviserar krafttag mot den organiserade brottsligheten. Men det är inte tillräckligt. Som branschföreträdare har vi under lång tid försökt uppmärksamma den organiserade alkoholsmugglingen som ett stort och växande problem som kräver riktade insatser på flera nivåer. Vi vet också att det finns en klar majoritet i riksdagen som ser alkoholsmugglingen som ett växande samhällsproblem som behöver genomlysas ordentligt, säger Erika Nylander, vd för SVL.

–        Regeringens satsningar visar att man noterat framväxen av den organiserade alkoholsmugglingen. Men det är fortfarande oklart hur omfattande den illegala handeln med alkohol är idag. Därför behöver regeringen ta nästa steg och genomföra en översyn, menar Erika Nylander, vd för SVL.

Kontakt: 0709-839563

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer