Ansvariga politiker kan inte luta sig tillbaka i tron att allt är under kontroll, när svartspriten flödar in över gränserna och kriminaliteten biter sig fast.

|Pressmeddelande

Systembolaget rapporterar att de under 2008 sålde 2,7 procent mer alkohol, mätt i ren alkohol, än under 2007.

-Att Systembolaget står sig stark i lågkonjunkturer när all annan detaljhandel viker är inget nytt, kommenterar Erika Nylander, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen. Vi vet sedan förra lågkonjunkturen att Systembolaget traditionellt håller sig på en stabil nivå. Däremot vet vi lika lite idag som för ett år sedan hur mörkertalen med illegal spritinförsel verkligen ser ut.

I samband med Systembolagets nya försäljningsstatistik kommenterar alkoholforskarna på Stockholms universitet, Sorad, att svenskarnas totalkonsumtion har minskat med 0.3 liter till 9,6 liter ren alkohol per person över 15 år. Som grund för detta anges att allt färre gör inköpsresor utomlands för att ta hem alkohol.

-Tullen har gång på gång vittnat om att allt större ekipage rullar över gränserna med alkohol från Danmark och Tyskland, säger Erika Nylander. Skälet till att allt färre reser för att handla alkohol är att den illegala alkoholhanteringen numera är en kriminellt professionell verksamhet som utförs av ett mindre antal personer. Sorad visar med sitt uttalande än en gång hur otroligt långt de befinner sig från verkligheten.

Erika Nylander efterlyser återigen en samlad satsning för att få en klar och entydig bild av omfattningen av den illegala hanteringen av alkohol i Sverige.

-Det är mycket oroväckande om de ansvariga politikerna lutar sig tillbaka i tron att allt är under kontroll, när svartspriten flödar in över gränserna och kriminaliteten biter sig fast till följd av den nuvarande politiken, säger Erika Nylander. Att inte göra något åt detta som enligt både tull, polis och vård är en realitet, det är att låta svenska ungdomar betala för den politiska passiviteten.

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer