Ansvariga politiker kan inte luta sig tillbaka i tron att allt är under kontroll, när svartspriten flödar in över gränserna och kriminaliteten biter sig fast.

|Pressmeddelande

Systembolaget rapporterar att de under 2008 sålde 2,7 procent mer alkohol, mätt i ren alkohol, än under 2007.

-Att Systembolaget står sig stark i lågkonjunkturer när all annan detaljhandel viker är inget nytt, kommenterar Erika Nylander, VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen. Vi vet sedan förra lågkonjunkturen att Systembolaget traditionellt håller sig på en stabil nivå. Däremot vet vi lika lite idag som för ett år sedan hur mörkertalen med illegal spritinförsel verkligen ser ut.

I samband med Systembolagets nya försäljningsstatistik kommenterar alkoholforskarna på Stockholms universitet, Sorad, att svenskarnas totalkonsumtion har minskat med 0.3 liter till 9,6 liter ren alkohol per person över 15 år. Som grund för detta anges att allt färre gör inköpsresor utomlands för att ta hem alkohol.

-Tullen har gång på gång vittnat om att allt större ekipage rullar över gränserna med alkohol från Danmark och Tyskland, säger Erika Nylander. Skälet till att allt färre reser för att handla alkohol är att den illegala alkoholhanteringen numera är en kriminellt professionell verksamhet som utförs av ett mindre antal personer. Sorad visar med sitt uttalande än en gång hur otroligt långt de befinner sig från verkligheten.

Erika Nylander efterlyser återigen en samlad satsning för att få en klar och entydig bild av omfattningen av den illegala hanteringen av alkohol i Sverige.

-Det är mycket oroväckande om de ansvariga politikerna lutar sig tillbaka i tron att allt är under kontroll, när svartspriten flödar in över gränserna och kriminaliteten biter sig fast till följd av den nuvarande politiken, säger Erika Nylander. Att inte göra något åt detta som enligt både tull, polis och vård är en realitet, det är att låta svenska ungdomar betala för den politiska passiviteten.

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den … Läs mer