Alkoholnäringen sopar framför egen dörr – hög etisk nivå i reklamen!

|Pressmeddelande

En oberoende studie från organisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) visar att 93% av alkoholbranschens marknadsföring i digitala medier följer det nationella regelverket och den etiska kod som branschen själv har tagit fram. Studien grundar sig på 368 hemsidor och en stor mängd pop-up och banners för spritproducenter i tretton Europeiska länder. Svenska Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar rapporten som är ytterligare ett bevis på de goda effekterna av självreglering.

– Det här är toppenresultat, säger Erika Nylander, vd för SVL. Rapporten visar att det hårda arbete som vi lagt ned på att upprätta och arbeta med etiska regler har effekt.

SVL har sedan 2006, tillsammans med Sveriges Bryggerier, Sveriges Annonsörer och Sveriges Marknadsförbund, arbetat med ett regelverk för självreglering. I detta ingår branschens rekommendationer för hur man marknadsför alkoholhaltiga drycker, inrättandet av en alkoholgranskningsman (AGM) och utbildningssatsningar. AGM:s uppgift är att bevaka den svenska marknaden och anmäla alkoholreklam som överträder lagarna eller rekommendationerna.

– Självregelring fungerar därför att den skapar engagemang och kunskap hos branschen. Med delaktighet och egna åtaganden vill man göra rätt, menar Erika Nylander.

Rapporten från EASA är en årligen återkommande rapport som gjordes första gången 2005 på uppdrag av den tidigare E-kommissionären för hälsa. Alkoholreklam från hela Europa jämförs med den nationella lagstiftningen i respektive land, samt branschens egna rekommendationer. Detta var dock första gången som studien gjordes på digital media.

Rapporten bifogas som dokument.

För kontakt: Erika Nylander, 0709-83 95 63.

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer