Branschorganisationer bildar Näringslivets Producentansvar

|Nyhet

Producentansvaret för förpackningar står inför stora förändringar. Den nya producentansvarsförordningen för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. Med anledning av detta bildas nu det nya bolaget Näringslivets Producentansvar (NPA).

Näringslivets Producentansvar (NPA) bygger vidare på den expertis som har utvecklats inom Svenska Förpackningsinsamlingen AB, FTI. För de producenter som idag är anslutna till FTI är målet en sömlös och trygg övergång till NPA, eftersom FTI:s nuvarande verksamhet avvecklas när insamlingsansvaret övergår till kommunerna den 1 januari 2024.

Det blir också NPA som kommer att ansöka för att bli en framtida producentansvarsorganisation (PRO). Från den 1 november 2023 ska alla producenter som sätter förpackningar på marknaden vara anslutna till en producentansvarsorganisation som är godkänd av Naturvårdsverket.

Branschorganisationer som ägare ger stark grund

Det är branschorganisationerna Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) som bildar det gemensamma bolaget Näringslivets Producentansvar AB. Svensk Handel har för avsikt att ansluta sig till ägarkonstellationen för det nya bolaget inom kort.

Med branschorganisationerna som ägare får bolaget en stark grund och stora påverkansmöjligheter för anslutna producenter.

Fokus på cirkulära materialflöden och spårbar materialåtervinning

– Från FTI:s sida ser vi fram emot att bidra med kompetensöverföring av den unika expertis och erfarenhet som vi byggt upp under snart 25 år. Tillsammans säkerställer vi att producenterna får det stöd de behöver för att fortsätta resan mot en cirkulär och spårbar återvinning av förpackningar, kommenterar Helena Nylén, VD på FTI och tillträdande VD på Näringslivets Producentansvar.

Näringslivets Producentansvars ambition är att erbjuda alla producenter en hållbar och ansvarsfull tjänsteportfölj, för att producenterna ska kunna uppfylla de krav som den nya förordningen ställer. Genom strategiska partnerskap med leverantörer av återvinningstjänster, däribland Svensk Plaståtervinning och Svensk Glasåtervinning, har bolaget ambitionen att driva utvecklingen mot en materialåtervinning i världsklass.

Läs mer om bildandet här

Bakgrund – den nya producentansvarsförordningen

Regeringen beslutade i juni 2022 om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Förordningen innebär bland annat att alla producenter ska vara anslutna till en producentansvarsorganisation som är godkänd av Naturvårdsverket från och med den 1 november 2023.

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka materialåtervinningen av förpackningar, minska mängden förpackningar och förpackningsavfall och säkerställa att förpackningsavfall tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Producenterna ansvarar, genom producentansvarsorganisationer, fortsatt för att bekosta insamling av förpackningar och säkerställa att förpackningsavfallet materialåtervinns.

Insamlingsansvaret för hushållsförpackningar övergår från producenterna till kommunerna den 1 januari 2024. Från 2027 ska alla hushåll kunna lämna sina förpackningar till återvinning fastighetsnära.

Fler nyheter

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer