Branschorganisationer bildar Näringslivets Producentansvar

|Nyhet

Producentansvaret för förpackningar står inför stora förändringar. Den nya producentansvarsförordningen för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. Med anledning av detta bildas nu det nya bolaget Näringslivets Producentansvar (NPA).

Näringslivets Producentansvar (NPA) bygger vidare på den expertis som har utvecklats inom Svenska Förpackningsinsamlingen AB, FTI. För de producenter som idag är anslutna till FTI är målet en sömlös och trygg övergång till NPA, eftersom FTI:s nuvarande verksamhet avvecklas när insamlingsansvaret övergår till kommunerna den 1 januari 2024.

Det blir också NPA som kommer att ansöka för att bli en framtida producentansvarsorganisation (PRO). Från den 1 november 2023 ska alla producenter som sätter förpackningar på marknaden vara anslutna till en producentansvarsorganisation som är godkänd av Naturvårdsverket.

Branschorganisationer som ägare ger stark grund

Det är branschorganisationerna Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) som bildar det gemensamma bolaget Näringslivets Producentansvar AB. Svensk Handel har för avsikt att ansluta sig till ägarkonstellationen för det nya bolaget inom kort.

Med branschorganisationerna som ägare får bolaget en stark grund och stora påverkansmöjligheter för anslutna producenter.

Fokus på cirkulära materialflöden och spårbar materialåtervinning

– Från FTI:s sida ser vi fram emot att bidra med kompetensöverföring av den unika expertis och erfarenhet som vi byggt upp under snart 25 år. Tillsammans säkerställer vi att producenterna får det stöd de behöver för att fortsätta resan mot en cirkulär och spårbar återvinning av förpackningar, kommenterar Helena Nylén, VD på FTI och tillträdande VD på Näringslivets Producentansvar.

Näringslivets Producentansvars ambition är att erbjuda alla producenter en hållbar och ansvarsfull tjänsteportfölj, för att producenterna ska kunna uppfylla de krav som den nya förordningen ställer. Genom strategiska partnerskap med leverantörer av återvinningstjänster, däribland Svensk Plaståtervinning och Svensk Glasåtervinning, har bolaget ambitionen att driva utvecklingen mot en materialåtervinning i världsklass.

Läs mer om bildandet här

Bakgrund – den nya producentansvarsförordningen

Regeringen beslutade i juni 2022 om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. Förordningen innebär bland annat att alla producenter ska vara anslutna till en producentansvarsorganisation som är godkänd av Naturvårdsverket från och med den 1 november 2023.

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka materialåtervinningen av förpackningar, minska mängden förpackningar och förpackningsavfall och säkerställa att förpackningsavfall tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Producenterna ansvarar, genom producentansvarsorganisationer, fortsatt för att bekosta insamling av förpackningar och säkerställa att förpackningsavfallet materialåtervinns.

Insamlingsansvaret för hushållsförpackningar övergår från producenterna till kommunerna den 1 januari 2024. Från 2027 ska alla hushåll kunna lämna sina förpackningar till återvinning fastighetsnära.

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer