Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot göras tillgängligt på elektronisk väg, ex. genom en QR-kod som leder konsumenten till en specifik informationssida där ingrediens- och näringsdeklaration finns att tillgå. Vin och aromatiserat vin som är producerat före den 8 december 2023 är undantagna de nya kraven.

Då alla detaljer kring de nya reglerna inte är besvarade i själva lagstiftningen har EU-kommissionen arbetat fram en Q&A/vägledning för att stötta medlemsstaterna i implementeringen av lagen. I Sverige är Livsmedelsverket ansvarig myndighet för implementeringen.

EU-kommissionens vägledning kan du ta del av här. Viktiga frågor för branschen har varit definition av begreppet ”Producerat” (fråga 4), vidarelänkning från QR-kodsplattformen till kommersiell hemsida (fråga 37) samt identifiering av QR-koden och vilket språk som ska användas på etiketten för att identifiera själva QR-koden (fråga 38).

Mer information:

Fler nyheter

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer