Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot göras tillgängligt på elektronisk väg, ex. genom en QR-kod som leder konsumenten till en specifik informationssida där ingrediens- och näringsdeklaration finns att tillgå. Vin och aromatiserat vin som är producerat före den 8 december 2023 är undantagna de nya kraven.

Då alla detaljer kring de nya reglerna inte är besvarade i själva lagstiftningen har EU-kommissionen arbetat fram en Q&A/vägledning för att stötta medlemsstaterna i implementeringen av lagen. I Sverige är Livsmedelsverket ansvarig myndighet för implementeringen.

EU-kommissionens vägledning kan du ta del av här. Viktiga frågor för branschen har varit definition av begreppet ”Producerat” (fråga 4), vidarelänkning från QR-kodsplattformen till kommersiell hemsida (fråga 37) samt identifiering av QR-koden och vilket språk som ska användas på etiketten för att identifiera själva QR-koden (fråga 38).

Mer information:

Fler nyheter

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer