5-årsfirande för Dryckesbranschens Klimatinitativ

|Nyhet

Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI) firade den 10 november 5 år! Tillsammans med Sveriges Bryggerier och Systembolaget arrangerade SVL en heldag för Initiativets deltagare i Stockholm. Medverkade gjorde bla inbjudna talare John Hassler, Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Isabelle Dahlborg Lidström Förpackningsinnovatör, Head of Design Grow Stockholm och Thomas Östlund VD Protos.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ startades 2017 av SVL, Sveriges Bryggerier och Systembolaget. I initiativet deltar och arbetar branschkollegor, både enskilt och gemensamt, för att minska sin, och i förlängningen hela branschens, klimatpåverkan. Det som är unikt med DKI är att så många konkurrenter samlas i ett klimatinitiativ. Idag består Initiativet av 56 deltagare som tillsammans står för 86 % av de sålda volymerna i Systembolagets fasta sortiment.

Visionen är ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas”.

Initiativets övergripande mål – Transporter, förpackningar och förnybar energi
Dryckesbranschens Klimatinitiativ har antagit fyra övergripande mål:

  • 100 procent resurseffektiva och fossilfria inrikestransporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
  • 100 procent resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar.
  • 100 procent förnybar el och energi i den egna verksamheten och en ökande andel i hela leverantörskedjan.
  • En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Ambitionen är att deltagarna i DKI ska bli klimatneutrala till år 2045. Målet ska uppnås genom att mäta koldioxidavtryck, sätta individuella och gemensamma mål samt dela med sig av goda exempel.

Framtiden för DKI
Sedan starten för fem år sedan har antalet deltagare ökat år för år och det finns idag ett större intresse och engagemang för hållbarhetsfrågorna i branschen. Dryckesbranschens Klimatinitiativ fortsätter arbetet för att nå målen till 2030 och det kommer bli ökat fokus på hållbara transporter, hållbara förpackningar och klimatpåverkan i odling- och produktionsledet.

Fem milstolpar under fem år

  • 2017 En viljeyttring undertecknas av Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), och Sveriges Bryggerier.
  • 2019 Första klimatrapporteringen.
  • 2020 En konsekvensanalys med 30-tal förslag på åtgärder för klimatet togs fram.
  • 2021 Målen togs fram och fastställdes.
  • 2022 Deltagarnas år – DKI firar 5 år den 10 november.

Fler nyheter

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer