5-årsfirande för Dryckesbranschens Klimatinitativ

|Nyhet

Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI) firade den 10 november 5 år! Tillsammans med Sveriges Bryggerier och Systembolaget arrangerade SVL en heldag för Initiativets deltagare i Stockholm. Medverkade gjorde bla inbjudna talare John Hassler, Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Isabelle Dahlborg Lidström Förpackningsinnovatör, Head of Design Grow Stockholm och Thomas Östlund VD Protos.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ startades 2017 av SVL, Sveriges Bryggerier och Systembolaget. I initiativet deltar och arbetar branschkollegor, både enskilt och gemensamt, för att minska sin, och i förlängningen hela branschens, klimatpåverkan. Det som är unikt med DKI är att så många konkurrenter samlas i ett klimatinitiativ. Idag består Initiativet av 56 deltagare som tillsammans står för 86 % av de sålda volymerna i Systembolagets fasta sortiment.

Visionen är ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas”.

Initiativets övergripande mål – Transporter, förpackningar och förnybar energi
Dryckesbranschens Klimatinitiativ har antagit fyra övergripande mål:

  • 100 procent resurseffektiva och fossilfria inrikestransporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
  • 100 procent resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar.
  • 100 procent förnybar el och energi i den egna verksamheten och en ökande andel i hela leverantörskedjan.
  • En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Ambitionen är att deltagarna i DKI ska bli klimatneutrala till år 2045. Målet ska uppnås genom att mäta koldioxidavtryck, sätta individuella och gemensamma mål samt dela med sig av goda exempel.

Framtiden för DKI
Sedan starten för fem år sedan har antalet deltagare ökat år för år och det finns idag ett större intresse och engagemang för hållbarhetsfrågorna i branschen. Dryckesbranschens Klimatinitiativ fortsätter arbetet för att nå målen till 2030 och det kommer bli ökat fokus på hållbara transporter, hållbara förpackningar och klimatpåverkan i odling- och produktionsledet.

Fem milstolpar under fem år

  • 2017 En viljeyttring undertecknas av Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), och Sveriges Bryggerier.
  • 2019 Första klimatrapporteringen.
  • 2020 En konsekvensanalys med 30-tal förslag på åtgärder för klimatet togs fram.
  • 2021 Målen togs fram och fastställdes.
  • 2022 Deltagarnas år – DKI firar 5 år den 10 november.

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer