5-årsfirande för Dryckesbranschens Klimatinitativ

|Nyhet

Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI) firade den 10 november 5 år! Tillsammans med Sveriges Bryggerier och Systembolaget arrangerade SVL en heldag för Initiativets deltagare i Stockholm. Medverkade gjorde bla inbjudna talare John Hassler, Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Isabelle Dahlborg Lidström Förpackningsinnovatör, Head of Design Grow Stockholm och Thomas Östlund VD Protos.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ startades 2017 av SVL, Sveriges Bryggerier och Systembolaget. I initiativet deltar och arbetar branschkollegor, både enskilt och gemensamt, för att minska sin, och i förlängningen hela branschens, klimatpåverkan. Det som är unikt med DKI är att så många konkurrenter samlas i ett klimatinitiativ. Idag består Initiativet av 56 deltagare som tillsammans står för 86 % av de sålda volymerna i Systembolagets fasta sortiment.

Visionen är ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas”.

Initiativets övergripande mål – Transporter, förpackningar och förnybar energi
Dryckesbranschens Klimatinitiativ har antagit fyra övergripande mål:

  • 100 procent resurseffektiva och fossilfria inrikestransporter samt en ökande andel fossilfria transporter i utlandet.
  • 100 procent resurseffektiva och materialåtervinningsbara förpackningar.
  • 100 procent förnybar el och energi i den egna verksamheten och en ökande andel i hela leverantörskedjan.
  • En strategi för mätbar primärproduktion och odling.

Ambitionen är att deltagarna i DKI ska bli klimatneutrala till år 2045. Målet ska uppnås genom att mäta koldioxidavtryck, sätta individuella och gemensamma mål samt dela med sig av goda exempel.

Framtiden för DKI
Sedan starten för fem år sedan har antalet deltagare ökat år för år och det finns idag ett större intresse och engagemang för hållbarhetsfrågorna i branschen. Dryckesbranschens Klimatinitiativ fortsätter arbetet för att nå målen till 2030 och det kommer bli ökat fokus på hållbara transporter, hållbara förpackningar och klimatpåverkan i odling- och produktionsledet.

Fem milstolpar under fem år

  • 2017 En viljeyttring undertecknas av Systembolaget, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), och Sveriges Bryggerier.
  • 2019 Första klimatrapporteringen.
  • 2020 En konsekvensanalys med 30-tal förslag på åtgärder för klimatet togs fram.
  • 2021 Målen togs fram och fastställdes.
  • 2022 Deltagarnas år – DKI firar 5 år den 10 november.

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer