Debatt: Höjd alkoholskatt är årets julklapp till gängkriminella

|Nyhet
Alkoholsmugglingen till Sverige är omfattande och har ofta kopplingar till den organiserade brottsligheten. De brottsbekämpande myndigheterna menar att alkoholsmugglingen skapar skatteförluster för samhället på cirka 1,7 miljarder kronor årligen, skriver Anna De Geer, VD på Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL).

Regeringen har gjort kampen mot de kriminella gängen till sin högsta prioritet. Samtidigt har man beslutat om höjd alkoholskatt från den första januari 2023. De som gynnas mest är den organiserade brottsligheten som hittar stora delar av sin finansiering i illegal införsel och smuggling av bland annat alkohol.

Diskussionen om hur de kriminella gängen ska bekämpas är ständigt närvarande i den politiska debatten. Bland annat ska straffen bli hårdare, de förebyggande insatserna ska stärkas och gängens brottsvinster ska förverkas. Samtidigt väljer politikerna att höja alkoholskatten 2023 och 2024. Något som i praktiken endast kommer bli årets julklapp för de kriminella gängen.

Lukrativ verksamhet

Alkoholsmugglingen till Sverige är omfattande och har ofta kopplingar till den organiserade brottsligheten. De brottsbekämpande myndigheterna menar att alkoholsmugglingen skapar skatteförluster för samhället på cirka 1,7 miljarder kronor årligen med stora brottsvinster som följd. Att ägna sig åt alkoholsmuggling är i dag lukrativt för de kriminella gängen. Dels är det låg upptäcktsrisk och förhållandevis lindriga straff, dels gör efterfrågan på alkohol i kombination med höga prisskillnader mellan Sverige och våra grannländer att det finns stora marginaler och mycket pengar att tjäna.

Stor efterfrågan

Försäljningsmöjligheterna för vidareförsäljning av insmugglad alkohol är stora eftersom det finns en stor efterfrågan på billig alkohol. Eftersom ungdomar saknar lagliga vägar att få tag på alkohol är de en tacksam målgrupp för de kriminella att rikta in sig mot. Det medför i sig stora problem. Att ungdomars tillgång till alkohol riskerar att öka kan aldrig ses som något positivt för folkhälsan – tvärtom.

Den omfattande smugglingen av alkohol in till Sverige är något som vår bransch inte tar lätt på. Vi vill inte att våra medlemsföretags produkter säljs från bakluckan av en vodkabil till ungdomar eller att de blir byggstenar i den organiserade brottslighetens verksamhet.

De höga alkoholskatterna i Sverige skapar incitament att föra in alkohol illegalt till just Sverige. Det är därför svårt att förstå varför regeringen väljer att genomföra den skattehöjning på alkohol som den tidigare regeringen aviserade. Särskilt märkligt är detta eftersom Sverigedemokraterna och Moderaterna i våras sa nej till just detta förslag i riksdagen, bland annat med argumentet att höjda skatter på alkohol och tobak skulle riskera att bidra till ökad smuggling och gynna de kriminella smugglingsnätverkens verksamhet.

Måste få ett slut

Den senaste stora utredningen kring införseln av alkohol var den statliga offentliga utredningen ”Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid (SOU 2005:25)” som kom 2005. Den utredningen föreslog att skatten på sprit skulle sänkas med 40 procent. Detta förslag valde den dåvarande regeringen att inte gå vidare med. Nu har det gått snart 18 år sedan utredningen genomfördes och sedan dess har politiska initiativ för att komma till rätta med den omfattande införseln och smugglingen lyst med sin frånvaro.

Om regeringen på allvar vill krossa de kriminella gängen och försvåra deras finansiering måste den nuvarande skattehöjarpolitiken på alkoholhaltiga drycker att omprövas. Regeringen behöver tillsätta en ny införselutredning med ett tydligt uppdrag att grundligt utreda införselns omfattning, karaktär, följder och orsaker. Utredningen bör också få i uppdrag att lämna förslag för att motverka såväl smuggling som införsel. Den illegala alkoholen kan inte fortsätta att vara en byggsten i de kriminella gängens verksamhet.

Läs debattinlägget i Expressen här


Av Anna De Geer
VD, Sprit & Vinleverantörsföreningen SVL

Fler nyheter

Branschorganisationer bildar Näringslivets Producentansvar

|Nyhet

Producentansvaret för förpackningar står inför stora förändringar. Den nya producentansvarsförordningen för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. Med anledning av detta bildas nu det nya bolaget Näringslivets Producentansvar (NPA). … Läs mer

Våren 2023 – AGM:s utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Vårens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på … Läs mer

5-årsfirande för Dryckesbranschens Klimatinitativ

|Nyhet

Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI) firade den 10 november 5 år! Tillsammans med Sveriges Bryggerier och Systembolaget arrangerade SVL en heldag för Initiativets deltagare i Stockholm. Medverkade gjorde bla inbjudna talare John Hassler, Professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms … Läs mer