Branschen kräver en evidensbaserad och holistisk syn på hälsovarningstecken

|Nyhet

Runtom i EU och på vissa europeiska marknader pågår just nu intensiva diskussioner om märkning för alkoholhaltiga drycker, däribland hälsovarningstecken, i syfte att minska den skadliga alkoholkonsumtionen. Ett konkret exempel är att den irländska regeringen har beslutat att införa krav på cancervarningstecken på alkoholhaltiga drycker som säljs på den irländska marknaden.

EU-kommissionen har i den europeiska cancerstrategin ”EU Beating Cancer Plan” pekat ut hälsovarningstecken på alkohol som ett viktigt verktyg för att minska den skadliga alkoholkonsumtionen. Ett förslag från kommissionen väntas komma i slutet av 2023 och före dess har man lovat att genomföra en studie om vilka effekter hälsovarningar de facto har.

Branschens hållning i frågan
Mot bakgrund av de pågående diskussionerna på EU-nivå har den europeiska branschorganisation SpiritsEUROPE, som SVL är medlemmar i, tagit fram ett policy paper om hur branschen förhåller sig till frågan. Pappret är baserat på den forskning och de undersökningar som genomförts om hälsovarningsteckens effektivitet och konsekvenser.

Tre huvudsakliga budskap lyfts i dokumentet:

  1. Forskning visar att hälsovarningstecken inte leder till direkta beteendeförändringar och inte heller resulterar de i en direkt minskning av skadlig alkoholkonsumtion
  2. All typ av hälsoinformation måste vara korrekta och nyanserade
  3. Textbaserade hälsovarningstecken har många flera praktiska begränsningar – därför bör mindre störande och mer proportionerliga åtgärder övervägas

Mer information om branschens hållning finner du här. Där kan du även ta del av policy pappret.

Fler nyheter

Testa dina kunskaper om ansvarsfull alkoholkonsumtion!

|Nyhet

Branschens initiativ Drinkwise lanserar nu en Quiz för dig som vill testa dina kunskaper om ansvarsfull alkoholkonsumtion och måttfullt drickande. Initiativet är framtaget tillsammans med dryckesbranschkollegor i Europa och SpiritsEUROPE. Drinkwise är ett det svenska initiativet inom ramen för ”Responsible drinking … Läs mer

Branschorganisationer bildar Näringslivets Producentansvar

|Nyhet

Producentansvaret för förpackningar står inför stora förändringar. Den nya producentansvarsförordningen för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. Med anledning av detta bildas nu det nya bolaget Näringslivets Producentansvar (NPA). … Läs mer