Branschen kräver en evidensbaserad och holistisk syn på hälsovarningstecken

|Nyhet

Runtom i EU och på vissa europeiska marknader pågår just nu intensiva diskussioner om märkning för alkoholhaltiga drycker, däribland hälsovarningstecken, i syfte att minska den skadliga alkoholkonsumtionen. Ett konkret exempel är att den irländska regeringen har beslutat att införa krav på cancervarningstecken på alkoholhaltiga drycker som säljs på den irländska marknaden.

EU-kommissionen har i den europeiska cancerstrategin ”EU Beating Cancer Plan” pekat ut hälsovarningstecken på alkohol som ett viktigt verktyg för att minska den skadliga alkoholkonsumtionen. Ett förslag från kommissionen väntas komma i slutet av 2023 och före dess har man lovat att genomföra en studie om vilka effekter hälsovarningar de facto har.

Branschens hållning i frågan
Mot bakgrund av de pågående diskussionerna på EU-nivå har den europeiska branschorganisation SpiritsEUROPE, som SVL är medlemmar i, tagit fram ett policy paper om hur branschen förhåller sig till frågan. Pappret är baserat på den forskning och de undersökningar som genomförts om hälsovarningsteckens effektivitet och konsekvenser.

Tre huvudsakliga budskap lyfts i dokumentet:

  1. Forskning visar att hälsovarningstecken inte leder till direkta beteendeförändringar och inte heller resulterar de i en direkt minskning av skadlig alkoholkonsumtion
  2. All typ av hälsoinformation måste vara korrekta och nyanserade
  3. Textbaserade hälsovarningstecken har många flera praktiska begränsningar – därför bör mindre störande och mer proportionerliga åtgärder övervägas

Mer information om branschens hållning finner du här. Där kan du även ta del av policy pappret.

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer