Branschen kräver en evidensbaserad och holistisk syn på hälsovarningstecken

|Nyhet

Runtom i EU och på vissa europeiska marknader pågår just nu intensiva diskussioner om märkning för alkoholhaltiga drycker, däribland hälsovarningstecken, i syfte att minska den skadliga alkoholkonsumtionen. Ett konkret exempel är att den irländska regeringen har beslutat att införa krav på cancervarningstecken på alkoholhaltiga drycker som säljs på den irländska marknaden.

EU-kommissionen har i den europeiska cancerstrategin ”EU Beating Cancer Plan” pekat ut hälsovarningstecken på alkohol som ett viktigt verktyg för att minska den skadliga alkoholkonsumtionen. Ett förslag från kommissionen väntas komma i slutet av 2023 och före dess har man lovat att genomföra en studie om vilka effekter hälsovarningar de facto har.

Branschens hållning i frågan
Mot bakgrund av de pågående diskussionerna på EU-nivå har den europeiska branschorganisation SpiritsEUROPE, som SVL är medlemmar i, tagit fram ett policy paper om hur branschen förhåller sig till frågan. Pappret är baserat på den forskning och de undersökningar som genomförts om hälsovarningsteckens effektivitet och konsekvenser.

Tre huvudsakliga budskap lyfts i dokumentet:

  1. Forskning visar att hälsovarningstecken inte leder till direkta beteendeförändringar och inte heller resulterar de i en direkt minskning av skadlig alkoholkonsumtion
  2. All typ av hälsoinformation måste vara korrekta och nyanserade
  3. Textbaserade hälsovarningstecken har många flera praktiska begränsningar – därför bör mindre störande och mer proportionerliga åtgärder övervägas

Mer information om branschens hållning finner du här. Där kan du även ta del av policy pappret.

Fler nyheter

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer

SVL växlar upp branschens hållbarhetsarbete

|Nyhet

SVL lanserar nu våra ”Prioriteringar för en mer hållbar utveckling av sprit- och vinbranschen i Sverige”, som en plattform för branschens arbete med miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete. Dokumentet beskriver SVL:s och medlemmarnas engagemang, vilka hållbarhetsutmaningar vi står … Läs mer