Är du SVL:s nya VD?

|Nyhet

Vi söker en dynamisk och strategiskt inriktad VD som kan leda och driva Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) och vår fortsatta utveckling. Du kommer agera proaktivt och aktivt arbeta för att sätta agendan inom branschen där monopolets fortsatta roll och den relevans det har i samhället är en central fråga för SVL. Föreningen och våra medlemmar verkar för en samtida alkoholpolitik, hållbara affärsvillkor för branschen, ekonomisk hållbarhet och villkor för medlemsföretagen samt sunda attityder till alkohol och konsumtion.

Ansökan skickas till rekryteringsföretaget Alumni. Mer information om hur du går tillväga hittar du här

SVL ställer höga krav på att branschens verksamheter bedrivs och marknadsförs på ett ansvarsfullt sätt där SVLs mål är att konsumtion ska präglas av måttfullhet, kunskap och intresse för produkternas innehåll och effekter. I egenskap av alkoholnäringens främsta representant i samhället har SVL en viktig roll att spela genom att kontinuerligt opinionsbilda, informera och bidra med sin kunskap gällande ansvarsfull marknadsföring och vikten av måttfull konsumtion av alkohol. För att trivas i rollen bör du därför ha ett genuint intresse för social hållbarhet och samhällsansvar.

Om rollen
Som VD för SVL kommer du att vara ansvarig för att leda och driva organisationen för att främja intressen och mål för branschen och dess medlemmar på ett effektivt och strategiskt sätt. Rollen innebär att du kommer att vara en del av ett aktuellt sammanhang, där du ska driva utveckling samt skapa relationer och samarbeten i ett politiskt rörligt landskap. Föreningen är medlemmarnas opinionsbildande organ med uppdrag att arbeta för utvecklingen av en samtida alkoholpolitik där det råder rättvisa och goda affärsvillkor för branschens aktörer.

I rollen som VD kommer du ansvara för att driva de frågor som är relevanta för medlemmarna tillsammans med kansli, utskott och arbetsgrupper. SVL verkar inom tre områden – Lagstiftning och Reglering, Näringsfrämjande samt Hållbarhet och Ansvar. VD rapporterar till styrelsen och kansliet består förutom VD av en opinionsbildande projektledare.

Arbetsuppgifter inkluderar:

 • Representera SVL gentemot Systembolaget, regeringen, lagstiftare, myndigheter och andra intressenter

 • Bibehålla och öka medlemsbasen genom att utveckla medlemserbjudandet och visa på värdet som SVL tillför

 • Ansvara för att kommunicera SVL:s budskap till medlemmar, intressenter, media och allmänheten

 • Hålla sig uppdaterad om politiska utvecklingar som påverkar branschen

 • Samarbeta med andra branschorganisationer i Sverige och internationellt

Om dig
För att lyckas i rollen så behöver du ha en god strategisk förmåga och kunnat utveckla och genomföra effektiva planer för att uppnå organisationens mål. Det är också viktigt att du är en relationsbyggare och teamspelare som kan skapa en positiv stämning och att driva mot uppsatta mål. Du har pondus och handlingskraft för att driva förändring och innovation inom organisationen. Den ideala kandidaten bör vara en skicklig kommunikatör, både i tal och skrift, som kan etablera och upprätthålla effektiva relationer med olika intressenter.

Du har/är:

 • Erfarenhet av att driva projekt och processer

 • Van ledare och med fördel erfarenhet av att leda värdestyrda organisationer

 • Erfarenhet av att arbeta med public affairs och har insikt i politisk lobbying, främst i Sverige men även inom EU

 • Erfarenhet av att agera talesperson såväl mot media som att representera i olika typer av sammanhang

 • Med fördel kommersiell erfarenhet i ledande befattning

 • Branscherfarenhet är meriterande

 • Flytande i svenska och engelska, samt gärna ytterligare språk

Om SVL
Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) är en framstående branschorganisation som grundades 1998 för att samla svenska importörer och tillverkare av vin och spritdrycker. Idag representerar vi över femtio medlemmar som tillsammans står för över 90 procent av det fasta sortimentet på Systembolaget samt levererar till restauranger runt om i landet. Våra medlemmar inkluderar importörer, producenter av alkoholhaltiga drycker och dotterbolag till globala dryckeskoncerner, och vi har en bred internationell förankring. Våra medlemmar finns i hela landet och är en viktig del av den svenska livsmedelsbranschen och måltidskulturen. SVL värnar om det svenska detaljhandelsmonopolet eftersom det innebär en kontrollerad försäljning under ordnade former med kvalitetssäkrade produkter.

Fler nyheter

Minskande omfattning men ökande intresse för e-handel med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker minskar jämfört med pandemiåren. Detta trots att det finns en stor öppenhet inför framtida köp, särskilt bland yngre. Det visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Verian (fd. Kantar Public) på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Undersökningen … Läs mer

SVL i debatt: Sluta att höja skatten på alkohol

|Nyhet

Med högre skatter på alkohol minskar försäljningen på Systembolaget – men då ökar inköp på andra sätt. Det ökar inte statens skatteintäkter, skriver Joel Furvik och Anna-Karin Fondberg. De senaste 15 månaderna har skatten på alkohol höjts två gånger. Skatten på … Läs mer

Låt inte Valborg bli ditt barns första fylla

|Nyhet

Vid Valborg dricker många ungdomar alkohol för första gången. Både skolor och hem har en avgörande roll i att försena denna debut. Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, delar råd för att stärka ungdomars motståndskraft mot alkohol.  Under ungdomsåren … Läs mer

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer