Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap.

Anna De Geer har som VD lett arbetet i SVL framgångsrikt och under hennes ledarskap har föreningens opinionsbildande arbete professionaliserats, kanslifunktionen har stärkts och samarbetet med viktiga partners utvecklats. Anna har av medlemsföretagen uppfattats som en god företrädare för branschen och en viktig källa till stöd och kunskap.

– Jag ser fram emot nya spännande utmaningar framöver. Det har varit 7 mycket viktiga och berikande år att arbeta för SVL och för medlemmarna. Det har hänt mycket inom dryckesbranschen och svensk alkoholpolitik och jag tror att SVL nu står redo för att med en ny ledning möta framtiden och de utmaningar vår bransch står inför, säger Anna De Geer.

– Styrelsen framför ett varmt tack till Anna för hennes värdefulla insatser under alla dessa år. SVL som organisation har under Annas ledning utvecklats för att möta omvärldens förändringar och det är vi mycket tacksamma för, säger Kent Persson ordförande för SVL.

Styrelsen kommer nu att inleda rekryteringsprocessen för att hitta SVL:s nästa VD.

För frågor kontakta: Kent Persson, Ordförande i SVL
kent.persson@heimstaden.com – Mob +46 708758641

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer