Riksdagens utredningstjänst bekräftar: ökad spritsmuggling effekten av kommande skattehöjning på alkohol

|Pressmeddelande

I ett pressmeddelande (110916) kommenterar riksdagsledamoten Per Åsling (c) resultatet av den granskning som Riksdagens utredningstjänst har gjort vad gäller frågan om hur den organiserade handeln med smuggelsprit kommer att påverkas av den svenska skattehöjningen på alkohol vid årsskiftet. Regeringen har tidigare aviserat en höjning på starksprit med 5 procent, medan skatten på vin och öl höjs med 12,5 procent. I och med detta kommer prisdifferensen till i första hand Tyskland att öka ytterligare.

Enligt utredningstjänstens bedömning kommer risken för ökad illegal införsel av alkoholdrycker att öka eftersom vinstmarginalen ökar för de personer som bedriver denna typ av handel. Med hänvisning till Tullverkets uppfattning kommer de ökade prisskillnaderna till våra grannländer i syd att utgöra ett incitament för ökad smuggling. Det gäller framför allt på varor som starksprit och öl. Med anledning av detta efterlyser därför Per Åsling en utredning kring alkoholsmugglingen och dess effekter på svensk alkoholpolitik.

Enligt Tullverkets beslagstatistik för första halvåret 2011 ligger beslagen av illegal starksprit kvar på samma höga nivå som under 2010. I jämförelse med 2009 ökade då spritbeslagen och omhändertaganden med 68 procent. Parallellt med detta har gränshandeln med alkohol fortsatt att öka samtidigt som Systembolagets spritförsäljning har minskat.

– Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar Per Åslings engagemang i frågan kring alkoholsmugglingen och den okontrollerade alkoholmarknaden, som vi har sett växa sig starkare under lång tid och varnat för i olika sammanhang. Det är redan idag en galopperande verksamhet och med en skattehöjning kommer den illegala handeln att accelerera ytterligare, säger Erika Nylander, vd på SVL.

–  Det behövs fler röster än Per Åsling bland landets beslutsfattare som har insett att läget för svensk alkoholpolitik är mycket allvarligt, inte minst genom denna redovisning som nu Riksdagens utredningstjänst har gjort, säger Erika Nylander.

–  Samtidigt kommer det signaler från Folkhälsoinstitutet självt som nyligen i sin årsrapport konstaterar att det i dagsläget inte finns någon samlad analys av hur följderna av ökade prisskillnader på alkohol kommer att slå på såväl gränshandeln och folkhälsan som statens tilltänkta inkomster. Att utreda smuggeltrafikens omfattning är ett första steg mot en säkrare alkoholmarknad i Sverige, avslutar Erika Nylander.

 För kontakt: Erika Nylander 08-762 76 25

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer