Riksdagens utredningstjänst bekräftar: ökad spritsmuggling effekten av kommande skattehöjning på alkohol

|Pressmeddelande

I ett pressmeddelande (110916) kommenterar riksdagsledamoten Per Åsling (c) resultatet av den granskning som Riksdagens utredningstjänst har gjort vad gäller frågan om hur den organiserade handeln med smuggelsprit kommer att påverkas av den svenska skattehöjningen på alkohol vid årsskiftet. Regeringen har tidigare aviserat en höjning på starksprit med 5 procent, medan skatten på vin och öl höjs med 12,5 procent. I och med detta kommer prisdifferensen till i första hand Tyskland att öka ytterligare.

Enligt utredningstjänstens bedömning kommer risken för ökad illegal införsel av alkoholdrycker att öka eftersom vinstmarginalen ökar för de personer som bedriver denna typ av handel. Med hänvisning till Tullverkets uppfattning kommer de ökade prisskillnaderna till våra grannländer i syd att utgöra ett incitament för ökad smuggling. Det gäller framför allt på varor som starksprit och öl. Med anledning av detta efterlyser därför Per Åsling en utredning kring alkoholsmugglingen och dess effekter på svensk alkoholpolitik.

Enligt Tullverkets beslagstatistik för första halvåret 2011 ligger beslagen av illegal starksprit kvar på samma höga nivå som under 2010. I jämförelse med 2009 ökade då spritbeslagen och omhändertaganden med 68 procent. Parallellt med detta har gränshandeln med alkohol fortsatt att öka samtidigt som Systembolagets spritförsäljning har minskat.

– Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar Per Åslings engagemang i frågan kring alkoholsmugglingen och den okontrollerade alkoholmarknaden, som vi har sett växa sig starkare under lång tid och varnat för i olika sammanhang. Det är redan idag en galopperande verksamhet och med en skattehöjning kommer den illegala handeln att accelerera ytterligare, säger Erika Nylander, vd på SVL.

–  Det behövs fler röster än Per Åsling bland landets beslutsfattare som har insett att läget för svensk alkoholpolitik är mycket allvarligt, inte minst genom denna redovisning som nu Riksdagens utredningstjänst har gjort, säger Erika Nylander.

–  Samtidigt kommer det signaler från Folkhälsoinstitutet självt som nyligen i sin årsrapport konstaterar att det i dagsläget inte finns någon samlad analys av hur följderna av ökade prisskillnader på alkohol kommer att slå på såväl gränshandeln och folkhälsan som statens tilltänkta inkomster. Att utreda smuggeltrafikens omfattning är ett första steg mot en säkrare alkoholmarknad i Sverige, avslutar Erika Nylander.

 För kontakt: Erika Nylander 08-762 76 25

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer