Riksdagens utredningstjänst bekräftar: ökad spritsmuggling effekten av kommande skattehöjning på alkohol

|Pressmeddelande

I ett pressmeddelande (110916) kommenterar riksdagsledamoten Per Åsling (c) resultatet av den granskning som Riksdagens utredningstjänst har gjort vad gäller frågan om hur den organiserade handeln med smuggelsprit kommer att påverkas av den svenska skattehöjningen på alkohol vid årsskiftet. Regeringen har tidigare aviserat en höjning på starksprit med 5 procent, medan skatten på vin och öl höjs med 12,5 procent. I och med detta kommer prisdifferensen till i första hand Tyskland att öka ytterligare.

Enligt utredningstjänstens bedömning kommer risken för ökad illegal införsel av alkoholdrycker att öka eftersom vinstmarginalen ökar för de personer som bedriver denna typ av handel. Med hänvisning till Tullverkets uppfattning kommer de ökade prisskillnaderna till våra grannländer i syd att utgöra ett incitament för ökad smuggling. Det gäller framför allt på varor som starksprit och öl. Med anledning av detta efterlyser därför Per Åsling en utredning kring alkoholsmugglingen och dess effekter på svensk alkoholpolitik.

Enligt Tullverkets beslagstatistik för första halvåret 2011 ligger beslagen av illegal starksprit kvar på samma höga nivå som under 2010. I jämförelse med 2009 ökade då spritbeslagen och omhändertaganden med 68 procent. Parallellt med detta har gränshandeln med alkohol fortsatt att öka samtidigt som Systembolagets spritförsäljning har minskat.

– Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar Per Åslings engagemang i frågan kring alkoholsmugglingen och den okontrollerade alkoholmarknaden, som vi har sett växa sig starkare under lång tid och varnat för i olika sammanhang. Det är redan idag en galopperande verksamhet och med en skattehöjning kommer den illegala handeln att accelerera ytterligare, säger Erika Nylander, vd på SVL.

–  Det behövs fler röster än Per Åsling bland landets beslutsfattare som har insett att läget för svensk alkoholpolitik är mycket allvarligt, inte minst genom denna redovisning som nu Riksdagens utredningstjänst har gjort, säger Erika Nylander.

–  Samtidigt kommer det signaler från Folkhälsoinstitutet självt som nyligen i sin årsrapport konstaterar att det i dagsläget inte finns någon samlad analys av hur följderna av ökade prisskillnader på alkohol kommer att slå på såväl gränshandeln och folkhälsan som statens tilltänkta inkomster. Att utreda smuggeltrafikens omfattning är ett första steg mot en säkrare alkoholmarknad i Sverige, avslutar Erika Nylander.

 För kontakt: Erika Nylander 08-762 76 25

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer