Prishöjningar driver finnarna till gränsen

|Pressmeddelande

I oktober höjde Finland alkoholskatten med ytterligare 10 procent. Samtidigt minskade Alko sin försäljning med 4,6 procent. Vd:n för Alko säger i en kommentar till Yle Nyheter (svenska.yle.fi) att de nu följer utvecklingen noga och att om det fortsätter så måste myndigheterna reagera. Risken är att en ökad gränshandel blir allt mer professionell och göder en svart, kriminell marknad.

Gränshandeln i Finland har öka stadigt. På grund av de stegvisa skattehöjningarna på alkohol i Finland under 2008 har prisskillanden mellan det finska monopolet Alko och butikerna i Tallin ökat markant.

Samtidigt ser vi en motsatt trend i Sverige. På grund av den svenska valutans relation till Euron så har det relativt sett blivit billigare att handla i Sverige. Denna trend riskerar dock att brytas snabbt så snart ekonomi förändras.

 – Det är därför viktigt att inte låta alkoholpolitiken styras av tillfälliga konjunktrer, utan av en medveten, långsiktig politik, säger Erika Nylander, vd för Sprit- & Vinleverantörsföreningen, SVL.

Kontakt: Erika Nylander, 08 – 762 76 25 eller 0709 – 83 95 63.

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer