9 av 10 kommuner vill se riktade insatser mot spritsmugglingen

|Pressmeddelande

Idag presenterar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) en ny undersökning bland landets 100 största kommuner som syftar till att få en klarare bild av hur socialnämnderna upplever situationen med ungdomar och smuggelsprit på lokal nivå. Bland frågorna ingick även förslag till åtgärder för att komma till rätta med smugglingsproblematiken.

Resultatet visar att 62 procent av kommunerna ser tydliga problem med smuggelsprit i kommunen. En tredjedel menar att tillgängligheten har ökat under senare år. Vidare framgår att de allra flesta kommuner anser att den lokala samordningen mellan berörda instanser som närpolisen och socialen fungera bra, förmodligen till följd av att man i många kommuner är medvetna om problemet: hela 43 procent har till exempel antagit en strategi för att motverka organiserad langning av illegal sprit till kommunens ungdomar. Men trots ett väl fungerande lokalt samarbete svarar hela 9 av 10 kommuner att det behövs riktade insatser på nationell nivå för att komma åt den organiserade alkoholsmugglingen.

– Att spritsmugglingen har etablerat sig som samhällsproblem kan såväl tull, polis men även Skatteverket och Försäkringskassan vittna om. Flera källor pekar också på att det framför allt är ungdomar som har kommit att bli målgruppen för denna svarthandel där tillgänglighets- och prisinstrumentet helt har slagits ut. Att nu även landets kommuner så tydligt ger besked om att spritsmugglingen är ett problem och att tillgängligheten i många kommuner dessutom har ökat på senare tid berikar bilden ytterligare av att något måste göras för att komma åt problemet, säger Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL).

– Att 9 av 10 svarande kommuner menar att det behövs riktade insatser på nationell nivå för att komma till rätta med den organiserade spritsmugglingen sänder en mycket tydligt signal till regeringen att agera. Ett första steg borde vara att genomföra en riksomfattande kartläggning över alkoholsmugglingens omfattning och hur den riktas mot ungdomar som inte ska dricka överhuvudtaget, säger Erika Nylander. Det är hög tid att reagera på ett problem som har vuxit sig allt starkare under en längre tid, avslutar Erika Nylander, SVL.

Kontakt:

Erika Nylander, VD, Sprit- & Vinleverantörsföreningen

Telefon: 070-983 95 63

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer