9 av 10 kommuner vill se riktade insatser mot spritsmugglingen

|Pressmeddelande

Idag presenterar Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) en ny undersökning bland landets 100 största kommuner som syftar till att få en klarare bild av hur socialnämnderna upplever situationen med ungdomar och smuggelsprit på lokal nivå. Bland frågorna ingick även förslag till åtgärder för att komma till rätta med smugglingsproblematiken.

Resultatet visar att 62 procent av kommunerna ser tydliga problem med smuggelsprit i kommunen. En tredjedel menar att tillgängligheten har ökat under senare år. Vidare framgår att de allra flesta kommuner anser att den lokala samordningen mellan berörda instanser som närpolisen och socialen fungera bra, förmodligen till följd av att man i många kommuner är medvetna om problemet: hela 43 procent har till exempel antagit en strategi för att motverka organiserad langning av illegal sprit till kommunens ungdomar. Men trots ett väl fungerande lokalt samarbete svarar hela 9 av 10 kommuner att det behövs riktade insatser på nationell nivå för att komma åt den organiserade alkoholsmugglingen.

– Att spritsmugglingen har etablerat sig som samhällsproblem kan såväl tull, polis men även Skatteverket och Försäkringskassan vittna om. Flera källor pekar också på att det framför allt är ungdomar som har kommit att bli målgruppen för denna svarthandel där tillgänglighets- och prisinstrumentet helt har slagits ut. Att nu även landets kommuner så tydligt ger besked om att spritsmugglingen är ett problem och att tillgängligheten i många kommuner dessutom har ökat på senare tid berikar bilden ytterligare av att något måste göras för att komma åt problemet, säger Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL).

– Att 9 av 10 svarande kommuner menar att det behövs riktade insatser på nationell nivå för att komma till rätta med den organiserade spritsmugglingen sänder en mycket tydligt signal till regeringen att agera. Ett första steg borde vara att genomföra en riksomfattande kartläggning över alkoholsmugglingens omfattning och hur den riktas mot ungdomar som inte ska dricka överhuvudtaget, säger Erika Nylander. Det är hög tid att reagera på ett problem som har vuxit sig allt starkare under en längre tid, avslutar Erika Nylander, SVL.

Kontakt:

Erika Nylander, VD, Sprit- & Vinleverantörsföreningen

Telefon: 070-983 95 63

Fler nyheter

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer