Sänk alkoholskatten – värna monopolet

Höga alkoholskatter innebär starka drivkrafter för både egeninförsel och smuggling och riskerar att minska kontrollen kring försäljning men inte minska totalkonsumtionen. Regeringen har nu aviserat att de avser att höja alkoholskatten såväl 2023 som 2024. Det ser vi som fel väg att gå.

Regeringens förslag till höjd alkoholskatt

I januari 2022 presenterade regeringen sitt förslag på hur mycket alkoholskatten ska höjas 2023 och 2024. Skatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin eller öl samt mellanklassprodukter föreslås höjas med 5 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare 7,6 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Skatten på etylalkohol (sprit) höjs med 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2023 och med ytterligare 1 procent fr.o.m. den 1 januari 2024. Hela regeringens förslag hittas här.

Höjningen 2023 beräknas leda till 550 miljoner kronor i ökade skatteintäkter 2023. Höjningen 2024 beräknas leda till ytterligare 870 miljoner i ökade skatteintäkter 2024.

Under våren 2022 var förslaget ute på remiss. Då SVL var en av de officiell remissinstanserna skickade vi in vårt remissvar i mars 2022. Hela remissvaret finns att ta del av här.

SVL:s kampanj ”Sänk alkoholskatten – värna monopolet”

För att få till en nyanserad debatt om alkoholskatten lanserade därför SVL kampanjen ”Sänk alkoholskatten – värna monopolet”. Med denna insats vill vi belysa problematiken med att hög skatt framför allt driver försäljning av alkohol ut ur Sverige och till mer okontrollerade kanaler. Politiska insatser som höjd alkoholskatt underminerar enligt vår mening det svenska detaljhandelsmonopolet. Genom att flytta försäljningen som idag sker utanför våra gränser tillbaka till Sverige kan vi både öka statens skatteintäkter och förbättra folkhälsan.

Se en av de filmer vi gjort i samband med kampanjen:


Tre frågor om kravet på sänkt alkoholskatt

  • Varför vill SVL sänka alkoholskatten?

Höga alkoholskatter innebär starka drivkrafter för både egeninförsel och smuggling, och riskerar att minska kontrollen utan att minska totalkonsumtionen. Genom Systembolaget har staten bättre möjligheter att hantera folkhälsofrågan. En prisjustering nedåt skulle stärka Systembolagets ställning och legitimitet, rycka undan mattan för kriminalitet och olagligheter och skapa förutsättningar för en bevarad och effektiv ålderskontroll. Det är bättre om försäljningen förs över från okontrollerade former som gränshandeln/smuggling till en kontrollerad plattform som Systembolaget. Vi behöver ha en alkoholskatt i balans. För att vinna striden mot smugglarna och de kriminella behöver vi se till att våra skatter är i balans med omvärlden.

  • Vad menar SVL med att en sänkt alkoholskatt gynnar folkhälsan?

En höjning av punktskatten på alkohol har en relativt liten möjlighet att styra svenskarnas alkoholkonsumtion. En alkoholskattehöjning i Sverige gör att prisskillnaderna jämfört med våra grannländer ökar. Det blir helt enkelt mer intressant för svenskar att handla sin alkohol i Tyskland eller Danmark. Däremot är någon minskning i konsumtionen inte sannolik, då både smuggling och egeninförsel kan förväntas öka. Ett problem är att den alkohol som köps i andra länder också beskattas där och då tillfaller inte skatteintäkterna den svenska staten.

  • Hur kommer det sig att SVL vill värna Systembolagets monopol?

Systembolaget är ett av verktygen för ansvarsfull alkoholpolitik och dess legitimitet är viktigt att slå vakt om. Om andra insatser som höjd alkoholskatt underminerar Systembolaget så måste det gå att föra en debatt om det. Vi kampanjar för att alkoholskatten ska sänkas för att fler svenskar ska välja att köpa alkohol på Systembolag i stället för att importera in den från andra länder eller vallfärda till bordershops. SVL värnar det detaljhandelsmonopol på alkoholförsäljning som Sverige har i dag. Det bidrar till en kontrollerad försäljning under ordnade former, där åldern på köparna kontrolleras och där produkternas kvalitet är granskad.