Amfori BSCI

amfori BSCI är ett världsledande initiativ för socialt ansvarstagande och hållbara arbetsvillkor för leverantörer inom odling och produktion. amfori BSCI är baserat på internationella konventioner och FN:s principer för mänskliga rättigheter och uppföljningen hanteras av oberoende tredjepartsrevisorer.

SVL har som första branschorganisation i Sverige ingått medlemskap i Amfori BSCI. Genom vårt medlemskapet i amfori BSCI får SVL och SVL:s medlemmar utökad kunskap och kan vara med och påverka samt bidra till förändringar på lång sikt. SVL har under många år varit engagerad i frågan om socialt ansvar i leverantörskedjan och vårt medlemskap i amfori BSCI är ett tydligt ställningstagande för vikten av dessa frågor utöver att hålla oss uppdaterade och informerade om vad som händer i vår omvärld.