Press

Föreningen SVL är en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av vin och spritdrycker. Föreningens syfte är att tillvarata och främja branschens gemensamma intressen. SVL företräder branschen i möten med Systembolaget, myndigheter, beslutsfattare, organisationer och massmedia. Tillsammans står medlemamrna för över 90% av försäljningsvolymerna från Systembolaget.

Genom dialog, informationsöverföring och ett aktivt samhällsengagemang arbetar vi för affärsmässiga branschvillkor och en modern alkoholpolitik.

Pressmeddelanden

Anna De Geer ny vd på Sprit- & Vinleverantörsföreningen, SVL

|Pressmeddelande

Den 1:a januari 2017 tillträder Anna De Geer som VD för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och tar över ansvaret för organisationen efter Erika Danckwardt-Lillieström som efter 9 år går vidare till Sveriges Bryggerier. Anna kommer närmast från SIQ – Institutet … Läs mer

Ökad samsyn på alkolreklam mellan Konsumentverket och branschen

|Pressmeddelande

Efter dialog med branschföreträdare så har Konsumentverket nu reviderat sin rekommendation för utformning av alkoholreklam. Konsumentverket har närmat sig näringslivets syn i flera frågor. Branschen ska därför revidera sin egen rekommendation vilket kommer att göra det enklare för företagen.Konsumentverket har … Läs mer

Svensken dricker med måtta

|Pressmeddelande

Idag släpper CAN sin rapport om svenskarnas alkoholkonsumtion 2014. Den visar att den totala alkoholkonsumtionen fortsätter att gå ned. Det har varit en stadig trend sedan den absoluta toppen år 2004 då Sveriges införselregler för alkohol anpassades till EU-medlemskapet.Det ser … Läs mer

Iskalla fakta om alkoholsmuggling

|Pressmeddelande

– Politiker, ta ert ansvar och se över smuggelfrågan! Låt oss föra en riktig diskussion kring problemet och hur vi kan få tillbaka en kontrollerad försäljning! uppmanar Erika Nylander, vd för Sprit- och Vinleverantörsföreningen (SVL) efter Kalla Faktas reportage.Kalla Fakta … Läs mer

Kommer regeringen fatta den utsträckta handen?

|Pressmeddelande

Centerpartisten Per Åsling och finansminister Magdalena Andersson möttes igår i en interpellationsdebatt. Åsling krävde svar på frågan när en införselutredning kring alkoholsmuggling och dess konsekvenser kunde komma igång. Om behovet av detta enades såväl centerpartister som sossar så sent som … Läs mer

Brist på tid och konsekvensanalys när regeringen höjer alkoholskatten

|Pressmeddelande

I januari 2014 höjdes punktskatten på vin, sprit och öl. Utan att bedöma konsekvenserna av skattehöjningen i form av ökad resandeinförsel och smuggling föreslog den förra regeringen och Anders Borg ytterligare en skattejustering i sin vårbudget 2014. Denna höjning har nu överförts … Läs mer

Viktigt besked från oppositionen om alkoholsmugglingen

|Pressmeddelande

Idag meddelar Webfinanser att den rödgröna oppositionen kommer att tillsätta en utredning av alkoholinförseln och smugglingen om det blir regeringsskifte i september. Det är ett klart besked som vi inom näringen välkomnar med stor glädje. Oppositionen riktar också skarp kritik … Läs mer

Warning: file_put_contents(/storage/content/10/198010/svl.se/public_html/wp-content/themes/svl/lib/mynewsdesk/document/cache/result_document.json): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/10/198010/svl.se/public_html/wp-content/themes/svl/page-press.php on line 111

Dokument

Kommunstudie:ungdomar och smuggelsprit 2012

|Dokument
En undersökning bland landets 100 största kommuner som syftar till att få en klarare bild av hur socialnämnderna upplever situationen med ungdomar och smuggelsprit på lokal nivå. Bland frågorna ingick även förslag till åtgärder för att komma till rätta med smugglingsproblematiken.

Nästan hälften av skolungdomarna har köpt smuggelsprit

|Dokument
Undersökning som genomfördes av Novus Opinion på uppdrag av Sprit- och vinleverantörsföreningen (SVL) i maj 2010. Undersökningen bekräftar att det inte är alkohol langad via föräldrarna från Systembolaget som dricks i störst utsträckning bland skolungdomarna. 4 av 10 skolungdomar har köpt alkohol som de vet är insmugglad

EASA - Compliance monitoring for spirits advertising run by digital media_2009

|Dokument
En oberoende studie som visar att 93% av alkoholbranschens marknadsföring i digitala medier följer det nationella regelverket och den etiska kod som branschen själv har tagit fram. Svenska Sprit och Vinleverantörsföreningen (SVL) välkomnar rapporten som är ytterligare ett bevis på de goda effekterna av självreglering.

Svenskarnas attityder till alkohol: regionala skillnader

|Dokument
48 procent av svenskarna anser att det är ok att köpa alkohol från andra inköpskanaler än Systembolaget. I Småland inklusive Öland och Gotland samt i Norrland tycker man att det är mer okej än i övriga landet; hela 59 procent har den uppfattningen.

Motbok: Mot smuggling, langningoch okontrollerad försäljning av alkoholhaltiga drycker

|Dokument

Spritpyramiden

|Dokument
Gränshandel, smuggling och dess konsekvenser.